תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון: יסודה של התביעה שבפני בתאונה שארעה ביום 28.7.07 בכיכר ליד בי"ח וולפסון בחולון. לתובעת נגרמו נזקי רכוש לרכב. לגרסת ההגנה מפי עד הגנה מס' 1 הוא נסע בנתיב האמצעי המיועד לנסיעה ישר וימינה וזאת במגמה לפנות ימינה ואילו רכב התובעים שנסע בנתיב הימני המיועד לפניה ימינה בלבד, סטה שמאלה כנראה על מנת להמשיך ישר ופגע בחלקה האחורי של מכוניתו עם פינה קדמית שמאלית שלו. לדברי העד רכבו הקדים במעט את רכב הנתבעים. מאידך טוענת התובעת כי רכבה הנהוג בידי עד תביעה 1 פנה ימינה מהנתיב הימני, מה גם שנהיגתו הייתה איטית מאחר ולא היה בטוח בכיוון נסיעתו וכי רכב הנתבעים הוא זה אשר סטה לכיוון נתיב נסיעתו. בשים לב לגרסאות הצדדים, מצאתי לקבוע כי מדובר בשני נהגים שפנו ימינה מבלי לשמור באופן דווקני על נתיב נסיעתם ולפיכך התנגשו זה בזה ואני מחלקת את האחריות ביניהם באופן שווה. לאור האמור לעיל אני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך של 1,387 ₪ צמוד ליום 27.8.07 ועד התשלום המלא בפועל בצירוף 790 ₪ שכ"ט עו"ד ומע"מ, אגרת בימ"ש בסך של 320 ₪ וכן מחצית שניה של אגרה אם תדרש וסך של 350 ₪ עבור עד התביעה.בית חוליםתאונת דרכיםרפואה