מימוש נכס בהוצאה לפועל

תכלית תפקיד כונס הנכסים היא, מכירת הנכס במחיר המירבי האפשרי, על מנת שהחייב יקבל את מירב התמורה תמורת נכסיו, והנושים יוכלו לקבל את מירב התמורה, לה הם זכאים. בהליך מימוש נכס בלשכת הוצאה לפועל יש לאזן בין אינטרסים נוגדים. מחד האינטרס של הנושה המובטח ומנגד האינטרס של החייב. בנוסף קיימים גם האינטרסים של המציעים הפוטנציאליים השונים, המשתתפים בהליך המכר. לפיכך, נקבעו בפסיקה כללים שונים, שנועדו לשמור על הגינות ההליך ונגישותו להשתתפותם של מציעים רבים ככל האפשר, תוך הגנה על האינטרסים הלגיטימיים של המעורבים בדבר. במיוחד כך, משמדובר במכירת מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל, שמן הראוי כי תעשה בזהירות ובקפדנות, המטילה חובה מיוחדת על כונס הנכסים לפעול תוך הקפדה יתירה על תקינות ההליכים (רע"א 2501/01 גולדמן נ' בנק ירושלים בע"מ, (, מיום 30.9.01)) הקפדה על הוראות הדין וניהול ההליכים בהגינות וביושר (רע"א 2404/01 וקנין נ' בראון, פ"ד נו(1) 913 (2001)).הוצאה לפועלמימוש דירה / נכס