סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

הנתבעת טוענת, כי מאחר והתובעים סירבו לאפשר לה לבצע את תיקוני הבדק, הם אינם זכאים לכך עוד. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה:  א. מבוא זוהי תביעה שתובעים התובעים את הנתבעת בגין ליקויי בניה.   ב. תמצית העובדות והטענות הצריכות לתביעה   ב.1. בתאריך 25.2.98 נעשה הסכם מכר (להלן: "ההסכם"), בין התובעים והנתבעת, לפיו רכשו התובעים מהנתבעת קוטג' (להלן: "הבית"), בן ששה חדרים, במגרש 32 , בגוש 6657 חלקה 1 וחלק מחלקות 2 ו- 12 .   ב.2. התובעים טוענים כי הנתבעת בנתה את הבית עם ליקויים שונים. לטענתם, הנתבעת ביצעה תיקונים חלקיים בלבד, ואת מרבית הליקויים לא תיקנה. גם ליקויים שתוקנו, לא בוצעו כהלכה והם חזרו לאחר זמן.   ב.3. התובעים טוענים, כי על פי חוות דעת מומחה פרטי מטעמם, עלות תיקון הליקויים הינה סכום של 132,226 ₪, כולל מע"מ (כולל פיקוח הנדסי, ותוספת לחוות הדעת בגין רטיבות). בנוסף, דורשים התובעים פיצוי בגין צער, עוגמת נפש ואי נוחות בסך 50,000 ₪, וכן החזר הוצאותיהם.   ב.4. מנגד, טוענת הנתבעת כי היא תיקנה את כל הליקויים שהופיעה ברשימת ליקויים מוסכמת עליה חתם התובע.   ב.5. הנתבעת טוענת, כי התובעים מנעו ממנה לבצע את תיקוני הבדק בביתם.   ב.6. הנתבעת טוענת, כי על פי חוות דעת של מומחה פרטי מטעמה, עלות תיקון הליקויים הינה סכום של 6,200 ₪ בתוספת מע"מ, בלבד.   ב.7. הנתבעת טוענת, כי מאחר והתובעים סירבו לאפשר לה לבצע את תיקוני הבדק, הם אינם זכאים לכך עוד.   ב.8. הנתבעת טוענת, לחילופין, כי יש לאפשר לה לבצע את תיקוני הבדק בבית התובעים.   דיון   ג. מומחה בית המשפט   ג.1. לאור העובדה שהתובעים הביאו חוות דעת של מומחה מטעמם- המהנדס מיקי קרבצ'יק, והנתבעת הביאה מנגד מומחה מטעמה- האדריכל יצחק לזר, החליט בית המשפט כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט. בית המשפט מינה את המהנדס רון צבי, כמומחה מטעמו.   ג.2. המומחה מטעם בית המשפט, מר צבי רון, הגיש חוות דעת (במש/1 ) . בחוות דעתו קבע המומחה הממונה כי עלות התיקונים הינה בסכום של 16,250 ₪ בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה של חודש פברואר 2001 (מועד מתן חווה"ד). לסכום זה יש להוסיף 1,600 ₪ בגין פיקוח הנדסי במידה והנתבעת תבצע את התיקונים, או 25% מסכום העלות בגין פיקוח הנדסי במידה והתובעים יבצעו את התיקונים.   ג.3. התובעים לא הסכימו למינוי המומחה מטעם בית המשפט כמומחה מוסכם. הואיל וכך, נשמעו עדויותיהם של המומחה מטעם התובעים ושל המומחה מטעם בית המשפט. ב"כ הנתבעת הודיע כי הוא מקבל את חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט ומוותר על חוות הדעת של המומחה מטעם הנתבעת (פרוט' מיום 10.4.02, עמ' 42 שו' 19-20).   ג.4. ב"כ התובעים ביקשה בסיכומיה כי בית המשפט יקבל את חווה"ד של המומחה מטעם התובעים, ולא את חווה"ד של המומחה מטעם בית המשפט. לטענתה, היו סתירות ואי דיוקים בחווה"ד של המומחה הממונה. עוד טענה, כי המומחה אמר שהוא ביסס את תשובתיו על דפי עבודה אך לא הגיש את דפי העבודה, וכי המומחה לא פרט בחוות דעתו את כל הנתונים עליהם הסתמך בעת שקבע את קביעותיו.   איני מקבל טענת ב"כ התובעים. המומחה הראה לב"כ התובעים, במהלך חקירתו, את דפי העבודה שלו, שכללו גם את הטיוטה של הבדיקה בשטח (פרוט' מיום 13.2.02, עמ' 3 שו' 6), כך שהכל היה גלוי בפני ב"כ התובעים. לא זו אף זו, למרות שהמומחה הממונה הראה לב"כ התובעים את דפי העבודה שלו, הוא כלל לא נחקר עליהם על ידה. המומחה לא היה חייב לצרף את דפי העבודה לתוך חוות דעתו.   ג.5. בית המשפט שמע את עדויותיהם וחקירותיהם של שני המומחים, הן המומחה מטעם התובעים והן המומחה מטעם בית המשפט. בית המשפט התרשם כי אין להשוות כלל בין שני המומחים, וכי רמתו ומקצועיותו של המומחה הממונה עולה לעין שיעור על זו של המומחה מטעם התובעים.   ג.6. ניתן היה להסתפק אולי בכך שבית המשפט יקבע שהוא מעדיף את חווה"ד של המומחה הממונה על זו של מומחה התובעים. אולם משמבקשת ב"כ התובעים במפגיע לקבל דווקא את חווה"ד של המומחה התובעים, אין מנוס, ועל בית המשפט לגלות דעתו, ולו במשורה, על מומחה התובעים. ג.7. התברר כי המומחה מטעם התובעים ערך את חוות דעתו כשנה וחצי בלבד לאחר שקיבל את רשיונו. חווה"ד שנתן כאן, היתה מהראשונות שהוגשו על ידו ( פרוט' מיום 13.2.02, עמ' 19 שו' 3, 9). חווה"ד עצמה נעשתה בצורה כזו שקשה היה ללמוד ממנה מה הכוונה. ליקויים מסויימים אף חזרו ונכתבו בה מספר פעמים (שם, עמ' 20 שו' 6-13). אפילו מומחה בית המשפט אמר בעצמו כי הוא התקשה להבין את חווה"ד של מומחה התובעים.   ג.8. זאת ועוד, עמדתו ודעתו של מומחה התובעים היתה מוטה לטובת התובעים באופן קיצוני ומופרז, ללא ניסיון אפילו להיות אובייקטיבי לכאורה.   כך למשל, אמר מומחה התובעים כי הוא אינו מתחשב בהנחיות של הג"א לעניין החלון בממ"ד, וגם אם הג"א מכיר בתופעות מסוימות ואינו רואה בהן ליקויים (התכווצות בטון), זה אינו מחייב אותו והוא כן רואה בזה ליקוי. (פרוט' 24, שו' 22-24).   כך למשל, אמר מומחה התובעים כי מפמ"כ 306, שהוא מפרט מכון התקנים, איננו מחייב אותו (עמ' 27, שו' 28). מצד שני,אמר מומחה התובעים, כי הוא פועל על פי ההנחיות המופיעות "בספר הכחול", שהוא ספר שהורכב על ידי מספר גורמים - משרד הבינוי, מע"צ ומשרד הביטחון, כנורמה מקובלת (עמ' 19, שו' 21-24). לעומתו, אמר המומחה הממונה כי לא ניתן לקבל את הספר הכחול כתקנה מחייבת (עמ' 13 ,שו' 4-5).   כך למשל, מומחה התובעים טען כי הדלת של הממ"ד איננה אטומה משום שהוא סגר את הדלת, וראה סימני אור (עמ' 25, שו' 4,5). ואולם המומחה הממונה סגר אף הוא את דלת הממ"ד ולא ראה סימני אור.   כך למשל, מומחה התובעים טען כי יש לדעתו לצבוע את כל הדירה, גם אם יש ליקוי קטן (ולו אף בגודל 5 ס"מ בלבד) באחד הקירות (עמ' 25, שו' 16-18). לעומתו קבע המומחה הממונה, כי כשיש ליקוי קטן בקיר די בצביעת כל אותו הקיר, תוך התאמת הגוונים. (עמ' 7, שו' 15-20).   כך למשל, מומחה התובעים הגדיל ואמר בבית המשפט כי ההגדרה שבתקנות התכנון והבניה בנושא פתח אוורור ותאורה היא הגדרה לא נכונה (עמ' 23, שו' 9).   כך למשל, מומחה התובעים מדד את גובה פתח היציאה וקבע שהוא נמוך משני מטר. לעומתו, המומחה מטעם בית המשפט מדד את הפתח ומצא כי הוא מעל שני מטר ו-8 ס"מ (עמ' 21, שו' 6-9). לדבריו, מומחה התובעים טעה במדידתו (עמ' 13, שו' 15). הסתבר גם כי מומחה התובעים מדד את פתח היציאה על פי תקן לא נכון. (עמ' 22, שו' 1-12). גם עצם הקביעה של מומחה התובעים שהפתח צריך להיות שני מטר, נסתרה על ידי המומחה הממונה שאמר כי הפתח צריך להיות 198.5 ס"מ, והפתח הקיים הינו הרבה יותר גבוה (עמ' 12, שו' 9-10).   כך למשל, מומחה התובעים מדד גם את פתח האוורור שלא בהתאם להוראות התקן (עמ' 22 שו' 15-28, עמ' 23 שו' 1-9). על פי המומחה הממונה, מדידת פתח האוורור כוללת את המשקוף בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (עמ' 13, שו' 20), בעוד המומחה מטעם התובעים מדד את הפתח עד למשקוף, בניגוד לתקנות (עמ' 14 ,שו' -6).   ג.9. נראה לבית המשפט כי די באמור לעיל כדי להראות כי חווה"ד שניתנה ע"י המומחה מטעם התובעים לא היתה מקצועית ברמה הנדרשת. בית המשפט אינו מקבלה. בית המשפט סומך את שתי ידיו על חווה"ד של המומחה מטעם בית המשפט מר רון צבי, ואת קביעותיו.   ג.10. בית המשפט קובע כי הנזק לביתם של התובעים הינו בסך 16,250 ₪, כפי שקבע המומחה הממונה בחוות דעתו (במש/1, עמ' 11). לסכום זה יש להוסיף 400 ₪ , לאחר שהמומחה אמר בחקירתו כי נפלה אצלו טעות סופר בעמ' 9 בחוות דעתו, וכי כל אחד מ- 5 הסעיפים שמופיעים שם, עלות התיקון שלו היא 100 ₪ ולא כפי שנכתב בטעות שעלות תיקון כולם הוא 100 ₪. הסכום הכולל של אותם סעיפים צריך להיות 500 ₪, במקום 100 ₪, כפי שנכתב בטעות (פרוט' 12, שו' 1-3). לסכומים הנ"ל יש להוסיף את עלות הפיקוח ההנדסי בשיעור של 25%, כפי שקבע המומחה הממונה. (במש/1, עמ' 11).   ד.                  ביצוע התיקונים ע"י הנתבעת או תשלום כספי   ד.1. אינני סבור כי יש מקום, בנסיבות התובענה, לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים, כבקשתה. הנתבעת סירבה לתקן את הליקויים בעבר. הנתבעת הודיעה לתובעים בתאריך 21.2.02 כי היא תהיה מוכנה לתקן ליקויים בדירתם רק על פי פרוטוקול שיהיה מוסכם וחתום על ידי התובעים (נספח י"ט לתצהיר ת/3). אומנם הנתבעת סירבה לתקן את הליקויים כפי שהופיעו בחווה"ד מטעם התובעים , ובפועל התברר כי אכן חוו"הד של התובעים היתה מופרזת ביותר, ואולם חלה על הנתבעת החובה לתקן את הטעון תיקון בביתם של התובעים בתום שנת הבדק, והנתבעת לא עשתה כן. הנתבעת סירבה לבצע את תיקוני שנת הבדק, בהתנותה את התיקונים בחתימת פרוטוקול מוסכם, שעה שידעה שאין הסכמה כזו מצד התובעים. התובע העיד כי נציגי הנתבעת יכלו לבדוק את הבית יחד עמו, אולם הם לא רצו לעשות זאת אלא רק רצו שהוא יחתום (פרוט' מיום 10.4.02, עמ' 39 שו' 9, 23). בכך שמה הנתבעת לאל כל אפשרות לבצע תיקונים כלשהם בתום שנת הבדק, גם לא תיקונים שהיתה יכולה לראות ולהיווכח כי אכן יש צורך וחובה לתקנם. ד.2. התובע העיד עוד, כי גם תיקונים שנעשו על ידי הנתבעת במהלך שנת הבדק, חזרו למצבם הקודם ולא הועילו במאומה (שם, עמ' 34, שו' 5, 9-10, 24,22-25. עמ' 35, שו' 17).   התובע הוסיף ואמר בבית המשפט: "... אין לי אמון בחברה שלכם. שום אמון. החברה שהתחייבה לתקן 3 פעמים ולא תיקנה, איבדתי את האמון בחברה. חברה שמתקנת ליקויים והם חוזרים על עצמם, איבדתי את האמון בחברה ואת האמון לחתום להם". (פרוט' מיום 10.4.02, עמ' 40, שו' 5-7).   ראה בעניין זה ע"א 472/95 זכריה זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד נ (2) 858, בע' 864 ג,ד. וכן, ע"א 4445/90 "עמיגור" (ניהול נכסים) בע"מ נ' יצחק מאיוסט ו-39 אח', דינים עליון ל"ד 611, בסעיף 13.   ד.3. זאת ועוד,מערכת היחסים בין הצדדים הינה מערכת נמשכת של איבה הדדית. מנהל הנתבעת אמר בעדותו בבית המשפט שהוא עומד גם היום מאחורי מה שכתב במכתבו אל התובעים ביום 18.11.99, בו כינה את התנהגות התובעים כ"סחטנית" (פרוט' מיום 10.10.02, עמ' 40 שו' 20-22). מערכת יחסים כזו, הנמשכת באופן רצוף משנת 99' ועד היום, איננה מערכת של אמון, ואיננה מערכת שמאפשרת ליתן לנתבעת לתקן היום את הליקויים בבית התובעים, ליקויים שלא תוקנו על ידי הנתבעת מזה כ- 4 שנים.   ד.4. לאור כל הנסיבות שפורטו לעיל, בית המשפט קובע כי הנתבעת תשלם לתובעים את עלות הנזק שנגרם להם בגין לקויי הבניה כפי שנמצאו ונקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט, וכי התובעים יתקנו את הליקויים בעצמם ולא על ידי הנתבעת.   ה. פיצוי בגין צער ועוגמת נפש   ב"כ התובעים לא חזרה בסיכומיה על הדרישה לפיצויים בגין צער ועוגמת נפש, וטוב עשתה. התובעים היו שותפים במידה לא מבוטלת לכך שהנתבעת לא תיקנה את הליקויים בביתם, בכך שדרשו לתקן את כל הליקויים על פי חווה"ד של המומחה מטעמם.   נראה לבית המשפט כי היתה פה עיקשות ועקשנות רבה מצד התובעים. אומנם בית המשפט קבע כי על הנתבעת היתה חובה לתקן בתום שנת הבדק את הליקויים שתיקונם נידרש, ללא כל התנאה, והיא לא עשתה כן, ומכאן אחריותה. ואולם, אין התובעים זכאים לפיצוי בגין צער ועוגמת נפש אשר נגרמו להם, לטענתם, כאשר הם עצמם הביאו עליהם, במידה לא מעטה, מצב זה.   ו. סיכום   ו.1. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכום של 16,650 ₪, בתוספת מע"מ כחוק, עלות הנזקים בגין הליקויים בביתם. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעים עוד 25% מן הסכום הנ"ל, דהיינו סך של 4,163 ₪, עבור הפיקוח ההנדסי על ביצוע עבודות תיקון הליקויים על ידי התובעים . כל הסכומים הנ"ל צמודים למדד תשומות הבניה מחודש פברואר 2001 ועד התשלום בפועל.   ו.2. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעים החזר 15% מאגרת בית משפט וכן החזר שכר טירחת המומחה מטעם בית המשפט ששילמו שניהם, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום ההוצאה ועד יום התשלום בפועל. אינני פוסק החזר הוצאות המומחה הפרטי מר מיקי קרבצ'יק, לאור הפער העצום בין חוות דעתו לבין חווה"ד של המומחה מטעם בית המשפט, והדברים שנאמרו על ידי בית משפט זה בענין חוות דעת זו.   ו.3. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעים שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪, בתוספת מע"מ כחוק, ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד מהיום ועד התשלום בפועל. בניהליקויי בניהקבלן