תביעה נגד חברת מטבחים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד חברת מטבחים: .1בתביעתו עותר התובע לבית המשפט שיחייב את הנתבע לשלם לו סך של 400,14 ש"ח וזאת עקב כך שסיפק לו מטבח שבו ליקויים רבים, כמפורט בחוו"ד המומחה מטעמו. עלות תיקון הליקויים הנטענת היא בסך 200, 7ש"ח, וירידת ערך המטבח עקב הליקויים - 200, 4ש"ח. התובע עותר גם לפיצוי בסך 000, 3ש"ח בגין עגמת נפש. .2הנתבע טען, כי הינו זכיין סוכן של מטבחי אלגנט בע"מ (להלן: החברה). עוד טען כי התובעים היו מודעים לסטטוס זה, וכי סוכם בינו לבין התובעים, כי התחייבותו כלפיהם היא רק לאספקת המטבח ולהרכבתו. לטענתו, סירבו התובעים לאפשר לחברה לתקן את הליקויים במטבח. לבסוף טען הנתבע, כי אין ליקויים במטבח, וכי אם קיימים נגרמו משימוש לקוי ע"י התובעים. .3הנתבע שלח הודעת צד ג' לחברה, ואולם הודעה זו תידון בנפרד, עקב כך שצד ג' לא זומן לדיון שנקבע להוכחות. .4תביעת התובעים נתמכה בחוות דעתו של השמאי יצחק דגון משחם שמאים ושות' (1979) בע"מ אשר קבע את עלות תיקון הליקויים במטבח בסך 200, 7ש"ח, ואת ירידת ערכו בשיעור של % 15משוויו, הכל כמפורט בחוות הדעת. .5במסגרת קדמי המשפט שהתקיימו בתיק מונה - בהסכמת הצדדים - מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת הליקויים הנטענים במטבח. המומחה התבקש לחוות דעתו על איכות היצור וההרכבה של המטבח וכן על ליקויים מבלאי רגיל. בחוות דעתו כתב מומחה בית המשפט כדלקמן: "בארונות המטבח יש ליקויים לא מעטים. בייצור המטבח: קיימים חורים מיותרים בגוף הארון, חורים המיועדים להרכבת צירים אבל הם נמצאים בגב הארון במקום בחזית. במידות הארונות חלה טעות ובשני מקומות השלימו סרגלים כדי לקבל את מידת הארון. לדוגמא - בארון המקפיא וארון מגירות צמוד הפינה משופעת. חלקים מהארון גלויים לעין ומצופים בפורמיקה לבן גב במקום פורמיקה חיצונית. הפורמיקה הקיימת אינה תואמת לצבע הדלתות, והדלתות מיוצרות מעץ וצבועות בשיטת הלבנה, אבל לא כל הדלתות והמגירות באותו הצבע. יש שוני בגוון היות וניסו לתקן את הצבע והוסיפו שכבת הלבנה לכמה מגירות ודלתות, ולכן נוצרו הבדלי צבע בין דלת לדלת. הארון הניצב בסמוך למקפיא הקרוי - ארון מדפים נשלפים. המדפים נופלים מהמסילות היות והארון קיבל "בטן" (בשפת הנגרים) כלפי חוץ וחסר חיזוק אמצעי. הרכבת המטבח: הרכבת המטבח נעשתה בצורה לא מקצועית. ישנם ברגים גלויים לעין בויטרינה, גוף הארון לא מפולס ולכן הדלתות לא מכוונת. חזית המגירות מתפרקת וחסר השלמה כיסוי לתנור, וכן מדף מעל קולט האדים. זוהי חוות דעתי המקצועית: כדאי לתקן את הליקויים יש: א. יש להחליף את הדלתות היות ולא ניתן לצבוע לפי הגוון שגברת טייב רוצה. ב. יש להחליף את הארון מעל המקפיא. ג. יש להחליף את ארון המגירות מתחת לשייש. ד. יש להתאים את כיווני הדלתות. ה. יש להשלים את החלקים החסרים מעל התנור. ו. יש לכסות את החורים המיותרים בגוף הארון העליון בצורה מקצועית. ז. יש לכסות את הברגים הגלויים לעין בארון הויטרינה". .6שלש הן השאלות העומדות להכרעה בפני בתיק זה: א. האם קיימים ליקויים במטבח נשוא התביעה, והאם חלה בו ירידת ערך בעטיים (להלן: הנזקים). ב. האם אחראי הנתבע לפיצוי התובעים בגין הנזקים. ג. האם זכאים התובעים לפיצוי בגין עגמת נפש. להלן אדון בשאלות אלה כסידרן. .7נזקי התובעים - ליקויים וירידת ערך כאמור, מטעם התובעים הוגשה חוות דעת המומחה דגון. הנתבע לא הגיש חוות דעת נגדית מטעמו. בחקירתו הנגדית הקצרה של המומחה - לא נסתרה חוות דעתו. ויותר מכך. הנתבע אישר בחקירתו כי "אני את מר שחם מקבל את חוות דעתו במלואה" (צריך היה להיות מר דגון ממשרד שחם - שלי מ.נ.) (פר' עמ' 14ש' 20). בהצהרתו של הנתבע יש משום הודאה באמיתות חוות דעת מומחה התובעים. יש לציין, כי חוות דעת מומחה התובעים נתמכת בחוות דעת מומחה בית המשפט שעמד גם הוא על הליקויים כפי שנקבעו ע"י מומחה התובעים. חוות דעתו נתמכת גם בתעודת הגמר שנחתמה ע"י מרכיב המטבח שהוגשה וסומנה ת/ 2ואשר הנתבע לא חלק עליה ואף הסתמך עליה בעדותו (פר' עמ' 14ש' 7). על כן אני קובעת, כי עלות תיקון הליקויים במטבח היא בסך 200, 7ש"ח וכי ירידת הערך היא 200, 4ש"ח (שכן המטבח נרכש בסכום של 000, 28ש"ח (ר' עדותו של שמאי עמ' 12ש' 27, ועדות המומחה פר' עמ' 11ש' 13), הכל עפ"י חוות דעתו של המומחה דגון. .8אחריות הנתבע לפיצוי התובעים א. הנתבע טען בכתב הגנתו, כי הינו זכיין - סוכן של החברה, וכי התובעים ידעו זאת. עוד טען, כי כל התחייבותו כלפי התובעים היתה להרכבה בלבד, וכי דברים אלה היו מוסכמים עם התובעים (ר' סעיף 3לכתב ההגנה). לחיזוק טענתו המציא הנתבע את נ/1, ההסכם בינו לבין החברה. הנתבע תומך טענתו באשר לחלוקת האחריות בינו לחברה על סעיף 2.2של נ/.1 ב. בעדותו הראשית בפני טען הנתבע "אני כנציג מטבחי אלגנט ישבתי באשדוד, הייתי זכיין שלו. כל הקבלות שלי והחשבוניות כלם מטבחי אלגנט וגם שמי מופיע עליהם. תפקידי היה למכור מטבחים, להעביר הזמנות למפעל, ולדאוג להרכבתם לשביעות רצון הלקוח" (פר' עמ' 12ש' 20-22). בחקירתו הנגדית העיד הנתבע בתשובה לשאלת התובע: "אני לא חייב להבהיר לכם שאני רק נציג המפעל ולא הבעלים שלו, זה מופיע בקבלות. לא שאלתם אז לא אמרתי. גם על החנות יש שלט שכתוב מטבחי אלגנט ואני נציג שלהם" (פר' עמ' 13ש' 17-19). ג. מעדותו של הנתבע, בניגוד לטענתו בכתב ההגנה, עולה, כי הנתבע לא הבהיר לתובעים את העובדה שהינו אך זכיין או סוכן של החברה מכיוון שלא נשאל. עדות זו נתמכת בעדות התובע לפיה בשלב הקניה "לא ידעתי מה הרקע שלו ואני מבין שהוא הבעלים" (פר' עמ' 9ש' 13-14). על כן דין טענתו בכתב ההגנה, כאילו היו התובעים מודעים לעובדה זו להידחות. ד. חוק המכר תשכ"ח - 1968(להלן: חוק המכר) קובע בסעיף 1שבו כי: "מכר הוא הקניית נכס תמורת מחיר". אין מחלוקת, כי ההתקשרות לאספקת המטבח היתה בין התובעים לבין הנתבע בהזמנה ת/ .1ההזמנה היא על טופס, שבראשיתו כתוב: "שמאי אהרון מטבחי אלגנט אשדוד". על הטופס חתום התובע ו"נציג "אלגנט". מהטופס עולה, כי המוכר הוא שמאי אהרן, וכי שם הפירמה שלו הוא "מטבחי אלגנט". אין כל זכר לחברה בטופס. הנתבע אישר, כי לא פירט בפני התובעים את פרטי קשריו עם החברה, לא כל שכן לא טען שהזכיר את קיומה. זאת ועוד. בנ/1- ההסכם בין הנתבע לחברה נקבע בסעיף 2.3"גביית הכספים מהלקוחות תיעשה ע"י הסוכן ומאידך הסוכן ישלם עבור המוצרים ישירות ליצרן". משמע - הנתבע היקנה את המטבח לתובעים תמורת מחיר ששולם לידיו, ולו יש התחייבות עצמאית ונפרדת לשלם עבור המטבח לחברה. על כך גם מעידות הקבלות נ/ 8ונ/ 9שהוציא הנתבע לתובעים, ואשר מספר העוסק המורשה עליהן הוא 060553344- שזהו מס' תעודת הזהות של הנתבע, ושכותרתן היא "שמאי אהרון מטבחי "אלגנט" אשדוד". העולה מן האמור לעיל, הוא שהנתבע מכר לתובעים את המטבח, וכל החיובים החלים על "מוכר" לפי חוק המכר - חלים עליו, לרבות חיובים בגין אי התאמת של הממכר בהתאם לסעיף 11לחוק המכר. כאמור לעיל, לאור חוות דעתו של שחם, מסר המוכר - הנתבע, לתובעים נכס שאינו מתאים למה שהוסכם בין הצדדים, משמע, המוכר לא קיים חיוביו כלפי התובעים לפי סעיף 11לחוק המכר. עפ"י עדות התובע שלא נסתרה נתן התובע לנתבע הזדמנויות לתקן את אי ההתאמה, אך הליקויים לא תוקנו. דבר זה אף אישר מומחה בית המשפט בחוות דעתו. לקונה - לתובעים בענייננו - עומדות התרופות שבחוק המכר ובחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970(להלן: חוק תרופות החוזים). עפ"י סעיף 27לחוק המכר, באות התרופות בחוק המכר להוסיף על כל דין אחר בעניין התרופות בשל הפרת חוזה. בהתאם לסעיף 10לחוק החוזים תרופות "הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה, שהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה". הנזקים שתבעו התובעים, ואשר קבעתי כי אכן נגרמו להם - עלות תיקון הליקויים וירידת ערך המטבח, הם נזקים כאלה ועל כן זכאים התובעים לפיצוי בגין הנזקים, מאת הנתבע. .9פיצוי בגין עגמת נפש עפ"י סעיף 13לחוק החוזים תרופות "גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין". מהתמונות שצורפו לתיק בית המשפט עולה, כי קיים ליקוי אסתטי מהותי במטבח, עקב כך שדלתותיו השונות הן בצבעים שונים. מעדות התובע עולה, כי פעמיים נעשו נסיונות לתקן את הליקויים במטבח, אך הליקויים נותרו בעינם כפי שעולה מחווה"ד של דגון. אני סבורה, כי אכן הפרת הסכם המכר ע"י הנתבע, וקיום הנזקים, הנסיונות הכושלים לתקן את הליקויים וחוסר הברירה של התובעים שנאלצו לחיות עם המטבח הלקוי אכן גרמו להם עגמת נפש, ואני סבורה כי הסכום שנתבע על ידם בסך 000, 3ש"ח הינו פיצוי ראוי ונאות לעגמת הנפש ששכונעתי שנגרמה להם. .10סוף דבר אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים את הסך של 400, 11ש"ח בגין הנזקים, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים סך 000, 3ש"ח, כערכם היום, בגין עגמת נפש. הנתבע ישא בהוצאות התובעים ובשכ"ט עו"ד בסך 000, 2ש"ח בצירוף דמי מע"מ כחוק.תביעות מטבחים