עונש על הונאת כרטיסי אשראי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על הונאת כרטיסי אשראי:   כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - עבירה לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986, וקבלת דבר במרמה - עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, בכך כי במהלך שנת 2001 היתה הנאשמת חברתו של פטריק גז, במועדים שונים, במהלך שנת 2001, קיבלה הנאשמת כרטיסי אשראי מזוייפים מפטריק גז וביצעה רכישות שונות באמצעות כרטיסי האשראי המזוייפים בבתי עסק שונים. סך הכל קיבלה הנאשמת מחברות האשראי במירמה סך של 9,752 ₪ נכון לנובמבר 2001.   הנאשמת בחורה צעירה ילידת 1980, טרם הרשעה נשלחה לקבלת תסקיר קצין מבחן.   לענין ההרשעה - הכלל הוא כי נאשם יורשע בעבירה אותה ביצע, היוצא מן הכלל הוא אי הרשעה. בתסקיר אין המלצה לענין אי הרשעה, שאלה זו הושארה לשיקול דעת בית המשפט. על פי המבחנים הקבועים בפסיקה, אין זה המקרה לאי הרשעה ובא כח הנאשמת במהלך הדיון ביום 24.6.03, הביע הסכמתו להרשעה, לפיכך אין מקום לנימוקים בשאלה זו.   על יסוד הודאת הנאשמת בכל העובדות המפורטות בגליון האישום, אני מרשיעה אותה בעבירות המצויינות בגליון האישום.   לגופו של ענין - באת כח התביעה בטיעוניה לעונש מציינת העובדה כי לא מדובר במעידה חד פעמית, הרכישות שבוצעו באמצעות כרטיסי האשראי כדלקמן:   3 רכישות ביום 6.11.01. 2 רכישות ביום 7.11.01. 3 רכישות ביום 12.11.01.   על פי האישום השני, החזיקה הנאשמת בידה 8 כרטיסים מזוייפים שסופקו לה על ידי חברה דאז, מר פטריק גז (אשר הורשע בדין, נגזר דינו ל - 46 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ו - 150,000 ₪ קנס. עונש זה הושאר על כנו לאחר הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי).   במועד ביצוע העבירה הנאשמת היתה בחורה בת 19, עד למועד ביצוע העבירות, מדובר בבחורה בוגרת, רצינית, אחראית, כך על פי תסקיר קצין מבחן, סיימה תיכון, ספורטאית מצטיינת אשר חברה לפטריק גז, גבר בן 42 במועד ביצוע העבירות, כאשר לטענת בא כח הנאשמת, אין להטיל על הנאשמת מלוא האשמה, יש לראותה כקורבן שהתאהבה בפטריק גז, נפלה ברשת ולאחר מספר חודשי חברות, ולאחר שהתאהבה בו, שלח אותה לקנות בכרטיסי אשראי מזוייפים ואז הוברר לה כי מדובר ברמאי. לטענת בא כוחה, הנאשמת היתה טרף קל לפטריק גז, ובעצם הינה קורבן לאיש רשע.   אני חולקת על דעתו של בא כח הנאשמת. אישיותה של הנאשמת כפי שעולה מתסקיר קצין מבחן, איננה אישיות נגררת או חסרת דעה עצמאית. נהפוך הוא, מדובר בבחורה נבונה, מבינה ונורמטיבית אשר שיתפה פעולה עם פטריק גז, ובית המשפט אינו רואה בה קורבן.   התביעה עותרת לעונש של 6 חודשי מאסר בעבודות שרות, בשל חומרת העבירות, הקלות הבלתי נסבלת בביצוען, ולקולא מציינת התביעה היותה ללא עבר פלילי, הודאה מיידית, חסכון בזמן שיפוטי.   בא כח הנאשמת, מבקש להטיל על הנאשמת עבודות של"צ בלבד.   מעזרא בוקאי, חברה של הנאשמת, שמענו כי השניים עומדים להינשא בסוף ספטמבר, עבודות שרות יפריעו לחתונה ויש לתת לה הזדמנות. תמהני במה עבודות שרות עשויות להפריע בנישואין?!   בא כח הנאשמת הציג לבית המשפט פסקי דין בעבירות של זיוף מירשמים לתרופות, קבלת דבר במירמה, שם הוטל של"צ ללא הרשעה. עובדת בית משפט מחוזי אשר זייפה מרשמים ונעדרה מהעבודה, קיבלה של"צ ללא הרשעה. שתי סטודנטיות למשפטים שגנבו כרטיס אשראי 'חגגו' עליו, קיבלו הרשעה ועבודות של"צ.   עיינתי עיין היטב בפסקי הדין שהוגשו לי על ידי בא כח הנאשמת, בחלק מהם הגיעו צדדים להסדר טיעון בבית משפט שלום, ובפסק דין אחר הקל מאוד בית משפט השלום, ובית המשפט המחוזי מצא להרשיע.   הענישה הינה רבה, מגוונת, שונה ממקרה למקרה, לא תמצא אף מקרה אחד זהה בדיוק לאחר ויש לדון בכל מקרה לגופו באופן עצמאי בדיוק כפי שנתפרת חליפה לפי מידה. הרעיונות המנחים שופט בבואו לגזור דין הם רעיונות כלליים, עקרונות מנחים לשקלול כל השיקולים הצריכים לענין. ובמקרה זה, אני מוצאת העבירות שבוצעו כעבירות חמורות הפוגעות בכל אחד ואחד מאתנו. הקלות הבלתי נסבלת לעשות שימוש בכרטיס לא לך, מערערת הבטחון שיש ליתן לשימוש בכרטיסי אשראי. הבטחון האישי של בעל הכרטיס, הבטחון של מוכר הטובין, ואין לכך קשר לביטוח הקיים על השימוש בכרטיסים אלה. לא רק הנאשמת עומדת לנגד עיני בית המשפט בבואו לגזור הדין. על בית המשפט ליתן דעתו גם על הציבור כולו ועל המסר היוצא ממנו לחברה כחברה. על הנאשמת ליתן הדין על מעשיה והעונש במקרה זה חייב להיות מוחשי.   שקלתי הנסיבות לחומרה, שקלתי הנסיבות לקולא, ולא זה המקרה שיש להסתפק בעבודות של"צ. על כן, אני גוזרת על הנאשמת מאסר בפועל שירוצו בעבודות שרות לתקופה של 8 שבועות, העבודות יבוצעו בבית חולים גריאטרי 'בית רבקה', בימי א' - ה' משעה 07.00 עד 15.00, ערבי חג משעה 07.00 עד 12.00. תחילת ביצוע העבודות ביום 1.7.03.   בנוסף, אני גוזרת מאסר על תנאי בן 7 חודשים ל - 3 שנים שלא תעבור על העבירות בהן הורשעה.   זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. הונאהכרטיס חיוב (אשראי)אשראיהונאה בכרטיס חיוב / אשראי