טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות - קניית מפלסת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות: בפנינו ערעור על החלטתו של בימ"ש השלום בחיפה (כבוד הרשם אוחיון) שניתנה בתיק המרצה 9640/96 ובתיק המרצה 50549/96 שהדיון בהם אוחד, בתאריך 5.12.1996. בהחלטתו, דחה כבוד הרשם את התנגדותה של המערערת לבצוע שתי המחאות שהוגשו לתיק הוצל"פ, 14-16478-95-7 ו- 14-16479-95-8, בלשכת ההוצל"פ בבאר- שבע. המערערת קנתה מאת המשיב מפלסת במחיר- 135,000 שקלים, וקיבלה את המפלסת להחזקתה. המערערת שילמה ע"ח המחיר 67,500 שקלים ואת היתרה בשיקים דחויים נשוא שתי בקשות הביצוע. טענת המערערת היא כי המפלסת היא באיכות פגומה ואינה מתאימה ליעודה, וכי עלות תיקונה, בהסתמך על חוות דעת שצירפה, מגיעה לכדי 108,000 שקלים בתוספת מע"מ. בנסיבות אלה, עומדת לה הטענה של כשלון תמורה מלא, הפוטרת אותה מפרעון 2 השיקים הנ"ל, מה גם שהודיעה למשיב על ביטול העיסקה, והעמידה את המפלסת לרשותו. בימ"ש קמא דחה טענה זו בקבעו כי עובדת קבלתה מפלסת ע"י המערערת מצביעה על קבלת התמורה. הערכת התיקון אינה בבחינת סכום קצוב, ואין בו כדי להוות כשלון תמורה מלא. מטעמים מצטברים אלה דחה את ההתנגדות וחייב את המערערת בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 שקלים ומע"מ. על החלטה זו נסב הערעור שבפנינו. ברור הוא שהמערערת, כקונה, לא הסכימה לקנות מפלסת לקויה. בחוות הדעת שצורפה יש משום הוכחה, לכאורה, לקיומה של אי התאמה במפלסת. מתצהיר עולה, לכאורה, כי המפלסת נבדקה סמוך לאחר קבלתה על ידי המערערים, ועם גילוי הפגמים, הודיעה המערערת מייד למשיב על קיומם של הפגמים, וביקש לבטל את העיסקה. בבקשה לרשות להתגונן, כל שעל המבקש להראות כי יש לו הגנה מתקבלת על הדעת. בשלב זה יש להעמיד את תצהיר המבקש בחזקת אמת ולבדוק אם הראה בתצהירו הגנה אפשרית. אין חולק כי כל אחד מהשיקים הוא עילה בפני עצמה, המנותקת ונפרדת מעיסקת היסוד שעל פיה הוצאו השיקים. בהספקת מפלסת פגומה, בצורה כה יסודית, הפר המשיב הפרה יסודית את חוזה המכר, ועקב כך גרם למערערת נזק, הגבוה מסכומי ההמחאות נשוא בקשת הבצוע, כמפורט בחוות הדעת, שנמסרו בתמורה למפלסת. נזק זה גרם לביטול העיסקה ע"י המערערת. יש לראות בנסיבות אלה כישלון תמורה ובבחינת הגנה מוכרת, המצדיקה מתן רשות להתגונן. כן רשאית המערערת להשמע בטענת קיזוז של נזקים כנגד חיובי השטרות (ראה ר"ע 22/85 ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע"מ נ' סלין אמפיסל בע"מ, פס"ד לט(2) ע' 565). דעתי היא שיש לקבל את הערעור, לבטל את החלטת בימ"ש קמא וליתן למערערת רשות להתגונן, כשהתצהיר מטעמה ישמש כתב הגנתה. הייתי מחייב את המשיב לשלם למערערת את הוצאות הערעור ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 שקלים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מתאריך מתן פסק-הדין ועד לתשלום בפועל ומע"מ. השופט ש. פינקלמן אני מסכים. השופטת ב. גילאור אני מסכימה. הוחלט כאמור בפסקה 5 לפסק-דינו של כבוד הנשיא מ. סלוצקי.שטרקיזוזטענת קיזוזמפלסתציוד מכני הנדסי (צמ"ה)