נזילה מחדר האמבטיה של השכן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזילה מחדר האמבטיה של השכן: 1. דירותיהם של שני בעלי הדין נמצאות באותו בית, דירת הנתבע מצויה מעל דירת התובע; בכתב התביעה אשר הוגש ב96-/10/13 טען התובע כי מים ורטיבות חודרים אל תקרת חדר האמבטיה שלו בשל נזילה מחדר האמבטיה של הנתבע; כתוצאה מכך נגרמו, לטענתו, סדקים בטיח והטיח מתקלף חרף מספר תיקונים שביצע התובע. למרות פניות רבות אין הנתבע מתקן את הנזקים הללו. לפיכך תבע סך 2,700.- ש"ח, הוא הסכום הדרוש לתיקון הליקויים בחדר האמבטיה שלו. בכתב הגנתו טוען הנתבע כי הזמין מספר פעמים, כל אימת שהתובע התלונן על רטיבות, שרברב מומחה אשר בדק ומצא כי הנזילות בדירת התובע נגרמו כתוצאה מנזילה בצינורות המשותפים כל דיירי הבית, העוברים ב"פיר" הבנין, ועל כן אין להטיל חובת תיקונם עליו. הנתבע מוסיף וטוען כי בשל תלונותיהם התכופות של התובע ובני ביתו על רטיבות החודרת, כביכול, מחדר האמבטיה שלו, שבר קיר ופתח רצפה בסביבת האמבטיה ונמצא כי אלו יבשים לחלוטין; הנתבע אשר השאיר, ככל הנראה, את מרצפות חדר האמבטיה פתוחות הזמין את בית המשפט לבוא, קודם שהוא חוזר וסוגר את המרצפות הללו, לבדוק האמנם, כטענת התובע, קיימת רטיבות שמקורה בדירתו. הנתבע אף הוסיף והגיש תביעה שכנגד לתשלום סך 2,500.- ש"ח הוצאותיו בגין העבודות שנאלץ לעשות, נוכח תלונותיו של התובע - אשר, כמסתבר, היו בגדר ברכה לבטלה. 2. בדיון הראשון אשר התקיים בתאריך 97/01/12 אישר התובע כי המקום, לפי שעה, יבש, אם כי נותרו כתמים בתקרה. בית המשפט הציע אז לצדדים להמתין כחודשיים ימים על מנת לראות, כלום תשוב הרטיבות. הדיון נקבע איפוא להמשך בתאריך 97/04/13. במועד זה, לאחר שכל אחד מהצדדים חזר על טענותיו, החלטתי למנות שרברב מומחה מטעם בית המשפט; לאחר זמן, משלא עלה בידי למצוא שרברב מתאים, מונה על ידי המהנדס מר קדרון כמומחה מטעם בית המשפט. 3. עפ"י חוות דעתו מצא המומחה מספר כתמי רטיבות בתהליך התייבשות, באמבטיה של התובע (הנמצאת מתחת לאמבטיה של הנתבע) ובמקומות אחרים בדירת התובע; לאחר ביקורו הראשון של המומחה בדירה, עוד בטרם הכין את חוות דעתו, הוזעק ב97-/07/11 פעם נוספת לדירת התובע אשר התלונן על שהחלה דליפה חזקה של מים מדירת הנתבע לדירתו. בביקורו זה אכן מצא המומחה טיפטוף של מים בשני מוקדים בתיקרת המטבח וכן כתם רטיבות טרי בחדר השינה; בסיכום חוות דעתו קובע המומחה כי הרטיבות בדירת התובע נובעת משני מקורות: דליפות מתוך דירת הנתבע ודליפות מצנרת הנמצאת בפיר האיוורור המשותף לבית כולו; המומחה אמד את עלות הנזקים שנגרמו לדירת התובע כתוצאה מחדירת מים מדירת הנתבע, בסך 900.- ש"ח בצירוף מע"מ (צמוד למדד יולי 1997). בחוות דעתו מציין המומחה כי עקב גילו של הבנין צנרת הבנין כולה צפויה לתקלות, עקב החלדה, והוא ממליץ לדיירי הבנין להחליף את הצנרת העוברת בפיר המשותף. 4. משהוגש דו"ח המומחה מיהר הנתבע והגיש בקשה לפסול דו"ח זה בשל שורה של "פגמים" אשר מצא בו, ובעיקר טענת "חריגה מסמכות" - שסמכותו של המומחה נתחמה לבחינת בעית הרטיבות בחדר האמבטיה - ואילו חוות דעתו כוללת מוקדי רטיבות אחרים בדירת התובע. עוד קובל הנתבע על כך שהמומחה כלל לא ביקר בדירתו שלו. שוב זומנו הצדדים לדיון בפני, שהתקיים ב97-/11/16 ובו שוב חזרו על טענותיהם. בישיבה זו אף הוצגו בפני צילומים של תיקרת דירת התובע התומכים בקביעותיו של המומחה. 5. אכן, יש בסיס מסויים לטענות הנתבע ולביקורתו כלפי חוות דעת המומחה ואולם משמדובר בהליך של תביעות קטנות שבו אין בית המשפט כבול למסגרות פרוצדורליות קשוחות ומשמצא המומחה - אשר שני הצדדים שילמו לו במיטב כספם - מוקדי רטיבות גם במקומות נוספים בדירה, איני רואה כל טעם לכבול עצמי למסגרת שהותוותה בעת המינוי - שהרי כל אשר "ירוויחו" הצדדים אם לא אתייחס גם ליתר מוקדי הרטיבות תהא התדיינות נוספת, אשר בה אל נכון שוב יהיה צורך במינוי מומחה - ויוטלו הוצאות כספיות נוספות על הצדדים. 6. לפיכך איני רואה שום סיבה שלא לקבל את הדו"ח במלואו ולאמץ את מסקנותיו; אני מקבל איפוא את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבע לשלם לתובע סך 900.- ש"ח בצירוף ריבית כדין והפרשי הצמדה מתאריך 97/08/01. 7. בשולי הדברים, מרשה אני לעצמי לחזור לדברים בהם פתחתי פסק דיני זה. סבורני כי שום פסק דין ושום חיוב כספי שיוטל על אחד הצדדים לא יפתרו את בעיות הצנרת החלודה ואת מערכת יחסי השכנות המשובשים ! יש להניח כי הרטיבות תחזור כפעם אחר פעם, פעם אצל האחד ופעם אצל האחר, הליכים משפטיים ימשיכו ויתנהלו, פעם האחד זוכה ופעם שכנו - ופתרון לבעיות האמיתיות אין. יטיבו כל השכנים בבית זה לעשות, אם יתארגנו ויתאחדו לחפש ולמצוא דרך לפתרון הבעיות באופן מלא ויסודי. 8. נפסק כמפורט בסעיף 6 לעיל.בנסיבות הענין אין צו להוצאות. נזילהנזקי מים