נכות גריאטרית בעקבות תאונת דרכים

מומחה בתחום הגריאטרי קבע לנפגעת בתאונת דרכים 30% נכות. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות גריאטרית: הערעור והערעור שכנגד על פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופטת ב' כהנא) בת.א. 5650/97 בתביעת פיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975. המערערת ילידת 1922 נפגעה בתאונת דרכים ביום 7.1.97 בהיותה הולכת רגל. עקב התאונה סבלה משבר בירך ימין ומחבלה בצלעות. אושפזה 4 ימים. ד"ר פרנקל מומחה בתחום האורטופדי קבע למערערת 10% נכות. פרופ' פרידמן מומחה בתחום הגריאטרי קבע לה 30% נכות. בתשובה לשאלת הבהרה זקף לעברה 5% מהנכות. בית משפט קמא קבע למערערת 25% נכות תפקודית. בראש נזק עזרת הזולת לקחה הערכאה הראשונה בחשבון את הנתונים הבאים: תוחלת חיים; הסיכוי שהייתה בלאו הכי נזקקת לעזרה בשל גילה המתקדם; העובדה שהיא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי עזרה בהיקף של כ2- שעות ליום. הערכאה הראשונה נתנה דעתה על העזרה שמושיטה לה בתה, אותה העריכה ב7- שעות שבועיות. לאור הנתונים הנ"ל פסקה למערערת סכום גלובלי בסך 65,000 ש"ח. באשר לניידות - קבעה הערכאה הראשונה כי המערערת נמצאת בביתה רוב שעות היום ולניידותה מסתייעת במוניות או בבתה. על יסוד נתונים אלה פסקה לה סכום גלובלי בסך של 20,000 ש"ח. הוצאות לעבר נפסקו לפי קבלות. המערערת טוענת כי קופחה בראש נזק עזרת הזולת שכן לפי גרסתה לא נפסק לה פיצוי בגין נזק העבר. היא קובלת על מיעוט הפיצוי בגין ניידות ועל כך שלא ניתנה לבתה ההזדמנות להשלים קבלות או הבהרות בעניין ההוצאות שנגרמו לה. המשיבה טוענת שלפי עדותה שלה זקוקה המערערת לעזרה במשך 5.5 שעות שבועיות, לכן פסיקת הערכאה הראשונה בראש נזק זה חורגת מהמקובל. לאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בעיקרי הטיעון שהוגשו לנו, לא מצאנו עילה להתערב בפסק הדין. הסכום הכולל שנפסק למערערת הולם את נסיבות המקרה. אנו דוחים את הערעור ואת הערעור שכנגד ללא צו להוצאות.תאונת דרכיםנכות