עבירות רכוש שבוצעו ע''י נרקומן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עבירות רכוש שבוצעו ע''י נרקומן: 1. המערער, יליד אוגוסט 1981, הורשע בהתפרצות לבית מגורים וגניבה ביום 21.7.98, בפריצה לרכב וחבלה במזיד לרכב ביום 1.8.98, בפריצה לרכב וגניבה מרכב בתאריך בלתי ידוע באוגוסט 98', ובהכשלת שוטר במילוי תפקידו ביום 31.8.98 כשמסר לשוטר שם לא נכון כשמו. 2. המערער מכור לסמים. 3. למערער הרשעות קודמות בנושאי סמים, רכוש, ואפילו תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור. 4. המערער ביקש לצרף ארבעה תיקי עבירות רכוש נוספים. 5. לפי בקשתו נשלח המערער לגמילה למלכישוע, אולם נפלט לאחר מספר חודשים. המערער הצליח לשכנע את מנהל מלכישוע לחזור ולקבלו, התקבל שוב, ושוב עזב. במהלך תקופה זו ביצע עבירות פריצה נוספות, אותן ביקש לצרף כאמור. עתה הוא מבקש שוב אפשרות גמילה. 6. בית המשפט קמא הגיע למסקנה כי המערער לא עומד בגמילה, וחוזר וגורם נזק לאנשים, ועל כן גזר עליו 12 חודשי מאסר בפועל מיום 3.5.99. כמו כן הפעיל בית המשפט קמא 8 חודשי מאסר על תנאי שהיו תלויים ועומדים נגדו בת"פ 481/97, כאשר הם מצטברים לעונש המאסר שהוא גזר עליו - סך-הכל 20 חודשי מאסר לריצוי בפועל. כמו כן גזר עליו בית המשפט קמא 6 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור עבירה נגד הרכוש תוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו. 7. המערער טוען כי העונש שנגזר עליו מופרז לחומרה. 8. איננו סבורים כי העונש שנגזר על המערער מופרז לחומרה בהתחשב במהות העבירות שביצע ובמספרן הרב. 9. אם ראינו לבוא לקראת המערער במידת מה - הרי זה מן הטעם שבית המשפט קמא לא הביא בחשבון את 55 הימים שהמערער היה במעצר. אנו קובעים, איפוא, כי מתקופת המאסר של 20 חודש ינוכו 55 ימי מעצרו. 10. בכפוף לאמור - הערעור נדחה.עבירות רכושמשפט פלילי