תביעה נגד נגר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד נגר: 1. תביעה לתשלום 15,000.- ש"ח שצירה ביצוע עבודות בניה ונגרות ע"י הנתבע בבית התובע. עפ"י טענת התובע התקשר במארס 1997 עם הנתבע - אשר הציג עצמו כנגר איכותי - בהסכם לביצוע עבודות שיפוץ ונגרות שונות בדירתו, תמורת סך 44,000.- ש"ח. לטענתו לא זו בלבד שהנתבע לא עמד בלוח הזמנים לו התחייב - וכתוצאה מכך נאלצו התובע ובני ביתו להיכנס ולגור בדירה בטרם הושלמו העבודות - אלא שהעבודות בוצעו ברשלנות ובחוסר מיומנות. לפיכך ולאחר שהנתבע הכיר בכך שלא יוכל לעמוד בהסכם המקורי נערך הסכם נוסף אשר כלל את העבודות "שהוא מסוגל לבצע" תמורת 8,963.- ש"ח. אלא שגם בהסכם מתוקן זה לא עמד הנתבע, לטענת התובע - המונה שורה ארוכה של ליקויים וחוסרים בעבודת הנתבע. הוא אומד ערכם של אלו ב13,152.- ש"ח ולסכום זה מבקש להוסיף פיצוי בעבור עגמת הנפש אשר נגרמה לו כתוצאה מכל אלו. 2. בכתב הגנתו דוחה הנתבע טענות התובע מכל וכל. לטענתו נערך ההסכם המתוקן לאחר שהתובע ביטל ותיקן סעיפים שונים מהזמנתו המקורית (אף שהנתבע כבר החל בביצועם). הנתבע מוסיף וטוען כי התובע ובת זוגו התערבו והפריעו למהלך התקין של העבודה, הם התקשרו ישירות עם קבלן משנה אשר באמצעותו בוצעה העבודה, הטילו עליו עבודות נוספות אשר לא נכללו בהסכם, הרבו להתלונן בטלפון, התעמתו עם הפועלים המבצעים ואף פגעו בשמו הטוב של הנתבע - למרות שחזר והבטיחם כי ימצא דבר בלתי תקין בסיומה של העבודה הוא ידאג לתקנו. 3. שני הצדדים מזכירים הליך נוסף אשר התקיים ביניהם, תביעה שהוגשה ע"י הנתבע, משסרב התובע לשלם לנתבע שכרו בגין טענותיו המפורטות לעיל. אולם אין מחלוקת כי אין באותו הליך כדי לגרוע מזכות התובע להעלות טענותיו בתביעה זו. 4. בעת הדיון שהתקיים בפני ב03/01/99- חזרו הצדדים על טענותיהם. הנתבע אישר שיש דברים "שאפשר היה לבצע טוב יותר" - ולטענתו אף היה מוכן לעשות את הדרוש, אך התובע לא איפשר זאת. בסיומו של הדיון הסכימו הצדים שבית המשפט ימנה מומחה שיחווה דעתו במחלוקות המקצועיות. 5. מיניתי איפוא את המהנדס שמחה פלדמן, כמומחה מטעם בית המשפט. בחוות דעתו, מ28/02/99-, אישר המומחה כי אכן חלק מהעבודות בוצעו בצורה בלתי מקצועית, הוא קבע כי כל הליקויים ניתנים לתיקון ואמד את עלות התיקונים בסך 1,697.- ש"ח - בביצוע ע"י הנתבע ו4,388.- ש"ח בביצוע ע"י התובע באמצעות "קבלן מזדמן" (המחירים כוללים מע"מ). 6. בדיון נוסף שהתקיים בפני ב21/03/99- הביע הנתבע נכונותו לבצע את תיקון הליקויים עפ"י דו"ח המומחה. בת זוגו של התובע, גב' לוי, אשר ייצגה אותו בדיון זה, התנגדה בתוקף לאפשר לנתבע לחזור ולבצע את התיקונים, הן בשל היחסים העכורים והזלזול אותו הפגין הנתבע כלפיהם והן משאין הם סומכים עוד על מקצועיותו (כפי שעולה אף מחוות דעת המומחה), והן בשל הזמן הרב שחלף - ובו יכול היה הנתבע לבצע את התיקונים ולא עשה כן. גב' לוי הזכירה שבעת ביצוע העבודות בודאי יהיה על התובע ועליה להעדר מהעבודה ואולי אף לצאת את הדירה למשך זמן העבודות. 7. הכרעה: (א) מקבל אני את עמדת התובע ובת זוגו שאין כיום עוד מקום לכפות עליהם ביצוע התיקונים באמצעות הנתבע. משחלף זמן כה רב מאז ביצוע העבודות, משכבר התנהל מאבק משפטי קודם ונעכרו כליל היחסים ומשאיבדו הם כל אמון בעבודת הנתבע. (ב) אף שלא הוצגו בפני נתונים בדוקים אני מעריך כי התובע ו/או בת זוגו יפסידו זמן בעת ביצוע עבודות התיקון וייגרם להם מטרד לא מבוטל. אני אומד את הפיצוי בגין אלו, לפי שיקול דעתי, בסך 750.- ש"ח. (ג) לפיכך אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הוצאות התיקונים (לפי חוו"ד המומחה) בסך 4,388.- ש"ח ובנוסף על כך פיצוי בסך 750.- ש"ח ובסה"כ 5,138.- ש"ח. בנוסף על כך אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע כל סכום אשר שולם ע"י התובע למומחה וכן אגרת תביעה בסך 170.- ש"ח ובעבור ביטול זמנו של התובע בהליך זה (ובהתחשב במספר הדיונים) 500.- ש"ח. נגרותנגריה