קביעת גיל פרישה

חוסר הודאות בקביעת גיל הפרישה כמוהו כחוסר הודאות בקביעת השכר הצפוי , במיוחד כאשר עסקינן בקטינים. בע"א 8488/08 ‏ ‏ עזבון המנוחה רוננה סושרד ז"ל נ' מדינת ישראל -משטרת ישראל (פסק דין מיום 5.6.12) נאמר על ידי כבוד סגנית הנשיא, השופטת מ. נאור כי: "קביעת תקופת עבודתו של אדם היא בגדר נעלם שלא ניתן לפתור אותו אלא על דרך ההשערה, וזאת במיוחד כאשר מדובר בעובד עצמאי (ראו: ע"א 487/82 נדלר נ' שדה, פ"ד לח(4) 21 (1984) (להלן: עניין נדלר)). אומנם, לגבי עצמאים התמסדה הלכה לפיה גיל הפרישה גבוה יותר מגיל הפרישה הסטאטוטורי (ראו: רע"א 7942/99 עיזבון אבני נ' ביטוח ישיר א' די' אי' לבטוח בע"מ, פ"ד נה(2) 511, 515-516 (2001) והאסמכתאות שם; ע"א 248/86 עיזבון חננשוילי נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מה(2) 529 (1991)). ואולם, במקרים בהם הועמד גיל הפרישה על גיל מבוגר יותר מ-70, הוכח כי נסיבותיו הקונקרטיות של הניזוק מצדיקות זאת, כגון ניזוק שהוכח לגביו כי עבד גם לאחר גיל 70 או שהוכח כי עבד עד גיל מבוגר או בהימצאן של תכונות מיוחדות (ראו: עניין נדלר; כן ראו ת"א (מחוזי י-ם) 376/94 מרגליות נ' רובין ( 24.4.2003)". גיל פרישהפרישהשינוי גיל