תחולת הלכה חדשה רטרואקטיבית

האם הלכה חדשה חלה רטרואקטיבית ? על פי הפסיקה, ככלל, הלכה משפטית חדשה פועלת גם רטרואקטיבית, זאת למעט מקרים חריגים המצדיקים מצב שבו תחול ההלכה המשפטית רק פרוספקטיבית (ראו דנ"א 3993/07 פקיד שומה ירושלים 3 - איקאפוד בע"מ, מיום 14.7.2011). בענייננו, משמדובר בזכויות קוגנטיות של עובד וביניהן תשלום שכר מינימום, אנו סבורים כי אין מקום לחרוג מהכלל לפיו הלכה משפטית חדשה פועלת גם רטרוספקטיבית. גם בע"ע 300050/98 מועצה מקומית גבעת זאב - מחמוד מוחמד עלי מחמוד, שניתן ביום 30.3.2003 ושעליו הסתמך, לטענתו, הנתבע, לא נקבע מפורשות כי אין זו מחובתו של מעביד לשלם לעובד שכר מינימום אלא קביעת בית הדין הארצי היתה כי ההליכים יוחזרו לבתי הדין האיזוריים לצורך בחינת הנסיבות הספציפיות ולצורך בחינת האפשרות להחיל על העובדים הוראות חוק מהמשפט הישראלי. רטרואקטיביותהלכה מחייבת