גוש 10214 בנימינה

מידע על גוש 10214 בנימינה גבעת עדה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (חי') 9092/02 בלאו דבורה נ' מינהל מקרקעי ישראל ביום 15.9.80 נחתם בין הנתבעת לתובעת ובן זוגה דאז (להלן: "החוכרים") הסכם חכירה במקרקעין הידועים כגוש 10214 וחלק מחלקה 89 בבנימינה המשתרעים על שטח של 1,004 מ"ר ועליהם יחידת מגורים (להלן: "הסכם החכירה"). הסכם החכירה נחתם לתקופה שעד ליום 31.3.2024. בשנת 1997 היוונו החוכרים את זכויותיהם במקרקעין שנזכרו לעיל במסגרת הסדרי היוון שערכו עם הנתבעת, לתקופת החכירה המקורית בהסכם החכירה וכן לתקופה נוספת של 49 שנה, כלומר, עד לשנת 2073. תמורת ההיוון קיבלו החוכרים תעודה מאת הנתבעת הפוטרת אותם מהתשלומים הבאים: תשלום דמי חכירה שנתיים עד תום תקופת החכירה. תשלום דמי הסכמה בגין העברת הזכויות במקרקעין. בחודש מאי 1995 נפרדה התובעת מבעלה. ביום 3.9.00 בוצעו השינויים הבאים בבעלות זכויות החכירה על המקרקעין הנדונים: האחד- נחתם בין החוכרים לזהבי טל ואמיר (להלן: "הרוכשים") הסכם להעברת מחצית מזכויות החוכרים במקרקעין המוחכרים הכוללים את בית המגורים לרוכשים. עא 9244/04 אליאן אסולין נ' הכונס הרשמי בנוסף, מכרו ביום 13.5.02 את זכויותיהם בנכס הנמצא בגוש 10214 חלקה 146 בסכום השווה ל150,000$. מסכום זה סך של 362,335 ₪ שימש לכיסוי המשכנתא ותשלום חובות לרשויות ושכר טרחה, אך לא ידוע מה נעשה עם היתרה בסך 374,000 ₪. המבקשים טוענים כי החזירו חובות לקרובי משפחה אך גם לכך לא המציאו כל אישור ויש להניח כי מדובר בהברחת נכסים. על כן יש לדחות את בקשתם. תוב (חד') 39331-11-10 הועדה מקומית לתכנון ובנייה השומרון נ' רון ארנולד בעובדות כתב האישום מייחסת המאשימה לנאשם הצבת מכולה בשטח של 15 מ"ר על מגרש שבחלקה 205 גוש 10214, תוך כדי פלישה לשטח שבבעלות מ.מ.י, כל זאת ללא היתר בנייה; במעמד הקראת כתב האישום טען הנאשם, באמצעות בא כוחו, כי תיק זה הינו אחד משני כתבי אישום שהמאשימה הגישה נגדו, תוך פיצול האישומים לשניים במגמה לטרטר אותו יתר על המידה וללא צורך; העבירה המיוחסת לו בכתב האישום זה, קטנה, זניחה, ומוטב אילו לא היה מוגש עליה כתב האישום הנוכחי.גוש חלקהקרקעות