גוש 6052 חולון

מידע על גוש 6052 חולון: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (ראשל"צ) 24439-09-09 איגוד ערים אזור תל אביב -יפו - חולון (בתי מטבחיים) נ' מייסטר הבשר בע"מ לפני תביעה במסגרתה עותר התובע כי בית המשפט יורה לנתבעים להוסיף ולשלם לידיו דמי שכירות בגין שימוש במקרקעין המצויים באזור המיועד לבית מטבחיים והידועים כחלק מגושים 6045, 6052 ו- 6055 בחולון (להלן: "המקרקעין" או "המושכר"). בכתב התביעה טען התובע כי ביום 13.10.93 נחתם בין התובע לבין הנתבעת 2 הסכם שכירות להפעלת בית המטבחיים. בשנת 2001, נכנסה הנתבעת 1 לחלק מן המקרקעין והפעילה בתוכו את בית עסקה תוך שהיא משלמת דמי שכירות באופן חלקי בלבד. ביום 1.9.2003 פונו המקרקעין והושבו לידי התובעת. תביעתה של התובעת הינה בגין אי תשלום דמי שכירות ביחס לתקופה שבין 1.12.2002 וכלה ביום 31.8.2003. בכתב ההגנה טענה הנתבעת 1 כי שכרה חלק מן המקרקעין, בשכירות משנה מהנתבעת 2, כאשר דמי השכירות שולמו, באופן מלא ושוטף, לידי הנתבעת 2, כ"מפעיל". מעת לעת, ולפי בקשת הנתבעת 2, הועברו חלק מדמי השכירות לידי התובעת וזאת אף מבלי שתתקיים בין התובע לנתבעת 1 מערכת יחסים חוזית מחייבת. הוסיפה הנתבעת 1 וטענה כי דמי השכירות שולמו בין אם על דרך של תשלום כספים לידי השוכרת הראשית (הנתבעת 2) ובין אם על דרך של תשלום כספים לידי התובע או ספקים או נותני שירות שונים. לשיטת הנתבעת 1 דין התביעה להידחות מחמת שיהוי , מקום בו התביעה הוגשה אך חודשים ספורים קודם שחלפו שבע שנים ממועד התגבשות החוב, ומשנגרם לנתבעת נזק ראייתי של ממש. הנתבעת 2 לא הגישה כתב הגנה במועד וניתן כנגדה פסק דין על מלוא הסכום הנקוב. גוש חלקהקרקעות