עורך דין מקרקעין בנתניה - גוש 7934 נתניה

מידע על גוש 7934 נתניה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: ברע (ת"א) 1925/06 עם רם ניהול ואחזקות בע"מ נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ המערערת 2 (להלן: "החברה הקבלנית") התקשרה ביום 1.5.1995 בחוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל, בגדריו, התחייבה החברה הקבלנית לבנות ולפתח שני מגרשים בחלקה 90 בגוש 7934, באזור התעשיה נורדאו בנתניה. ביום 19.8.1997 התקשרה המשיבה 2 (להלן: "החברה הקונה" או "דאשי") בהסכם עם החברה הקבלנית (להלן: "הסכם הרכישה"), לרכישת חלק מהמבנה המתוכנן בשטח של 332 מ"ר בקירוב (להלן: "הנכס"). תא (נת') 14830/01 עם רם פיתוח דרום נתניה בע"מ נ' גונט אן. אל. פי טכנולוגיות ישראלבע"מ התובעת היא חוכרת המקרקעין המהווים חלק מחלקה 90 בגוש 7934 באיזור התעשיה פולג בנתניה ממינהל מקרקעי ישראל (להלן:"המשכירה", "המושכר"). הנתבעת היא חברת טכנולוגית עילית ("START UP") שהפסיקה את פעילותה עקב קשיים כלכליים (להלן:"השוכרת") . אין חולק כי על פי המוסכם בין הצדדים הושכר הנכס למשכירה למשך 5 שנים החל מיום 1.9.00. תמורת שווה ערך בשקלים ל- 3,633 $, וכי השוכרת עזבה את המושכר וחדלה לשלם דמי שכירות מיום 1.8.02, וכי בכך הפרה את הסכם השכירות. עא 98/6649 הוועדה המקומית לתכנון ובניה - נתניה נ' עמוס קיפניס " 6.6.95לכב' עירית נתניה מחלקת נכסים. הנדון: דרישת פיצויים עבור עקירת פרדס גוש 7934חלקה .80 היות ואני חקלאי ופרדסן והכנסתי מפרדס ועקרו לי את הפרדס נשארתי ללא אמצעי מחיה אבקש לפצות אותי עבור הפרדס הנ"ל לפי החשבון המפורט: הפ (ת"א) 11353/99 דאשי מערכות בנין בע"מ נ' עם - רם פיתוח דרום נתניה בע"מ זו עתירה להצהיר שההסכם שנחתם ע"י המבקשת עם המשיבה בתאריך 19/8/97 בטל ומבוטל עקב הפרתו ע"י המשיבה וכי המבקשת זכאית להשבת סכום התמורה ששילמה למשיבה בגין רכישת הנכס הידוע כחלקה 90 בגוש 7934 מגרשים 4 ו 5. (להלן: "הנכס") הנמצא באזור התעשיה, קרית נורדאו נתניה. תא (פ"ת) 8046/02 דור חדש חומרי חשמל נכסים והשקעות 1996 בע"מ נ' עם-רם פיתוח דרום נתניה בע"מ בין התובעת ובין הנתבעת 1 נכרת ביום 30.4.96 הסכם (להלן - ההסכם), ולפיו רכשה התובעת מהנתבעת 1 חנות (להלן - החנות) בפרוייקט מסחרי, שנבנה על המקרקעין הידועים כחלק מחלקה 90 בגוש 7934 (להלן - הפרוייקט). התמורה ששילמה התובעת עבור החנות, כשהיא משוערכת למועד הגשת התביעה, 12.12.02, הגיעה לסך של 2,241,424 ₪. לטענת התובעת, התקשרה בהסכם על סמך המצגים שהציגה בפניה הנתבעת 1. על פי מצגים אלו היה הפרוייקט מיועד להיות קניון, שעתיד להיות שוקק חיים והומה אדם, ואשר תמהיל העסקים המתוכנן בו יהווה מוקד משיכה לתושבי האזור כולו.גוש חלקהמקרקעיןקרקעותעורך דין