גוש 9043 נתניה

מידע על גוש 9043 נתניה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: ערר (מרכז) 8075/10 ב. יאיר ייזום ובנייה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה מדובר בשומה מכרעת שנערכה ע"י השמאי רן וירניק, מיום 15.3.09, אשר מונה כשמאי מכריע (על פי דין הקודם) ע"י השופטת ד"ר איריס רבינוביץ', לקביעת היטל השבחה בגין אישור תכניות נת/20/401/א/7 ו- נת/20/401/א/9, עקב מימוש בדרך של קבלת היתר בניה למגרש 31 בתכנית נת/20/401/א, חלקה 7, בגוש 9043 בשכונת "עיר ימים". מעניין לציין כי גם בשומה מכרעת זו, שכאמור, צורפה ע"י העוררת עצמה, השמאי המכריע (שלימים מונה גם כשמאי מכריע על פי הוראות תיקון 84 לחוק) הגיע למסקנה בהכרעתו כי: "לסיכום נקודה זאת, תכנית נת/20/401/א/7 קודמת לתכנית נת/20/401/א/1, אינה נובעת מהוראות הסכם הפשרה ויש לגבות בגינה היטל השבחה." תאמ (נת') 28135-02-11 רמי גנור נ' חברת שיכון דיירים בע"מ התובעים רכשו מהנתבעת דירת מגורים בתאריך 17/12/2008, דירה המצויה ברח' בני ברמן 3/2 עיר ימים נתניה והידועה גם כגוש 9043 , חלק מחלקה 7 (להלן: "הדירה"). בתחילה, הגישו התובעים את תביעתם לבית משפט לתביעות קטנות ועתרו לחיוב הנתבעת בתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם. בהמשך, הועברה התביעה לבית משפט השלום ובהתאם להחלטה מיום 4/9/11, תוקן כתב התביעה והתובעים עותרים לחייב את הנתבעת לשלם להם את נזקם הממשי בסך 51,500 ₪. טענות התובעים התובעים טוענים כי עפ"י סעיף 4(א) לחוזה המכר היה על הנתבעת למסור את החזקה בדירה לתובעים עד תאריך 30/9/2009. למועד זה זכאית הנתבעת להוסיף 90 ימי חסד, לפיכך המועד הסופי המובטח והמוסכם הינו 30/12/2009. התובעים טוענים כי קבלו את החזקה רק בתאריך 20/6/2010 באיחור של 9 חודשים ממועד המסירה,  לפי פרוטוקול המסירה של הדירה ממועד זה. התובעים מדגישים שהנתבעת קבלה מעיריית נתניה טופס  4 לדירה , רק בתאריך 9/6/2010 והנתבעת הייתה מנועה מלמסור את הדירה לתובעים לפני קבלת טופס 4- אישור איכלוס. התובעים מדגישים כי חל איסור על הקבלן לאפשר אכלוס הדירות (מסירת החזקה) בטרם קבלת טופס 4, ומפנים להוראות סעיף 157 א' ו-204 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 ולהוראות תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981. גוש חלקהקרקעות