לפי מה קובעים אם "צו הרחבה" חל על עסק ?

לפי מה קובעים אם "צו הרחבה" חל על עסק ? על פי הדין, תחולתו של הסכום קיבוצי או צו הרחבה תקבע בהתאם לעיקר עיסוקו של בית העסק. "שאלת תחולתו של צו הרחבה 'היא שאלה שבעובדה המשולבת בקביעה משפטית לגבי סיווג עסקו של המעביד (דב"ע נג/ 3-125 אלכס שרר - רהיטי דימור בע"מ, פד"ע כז 158, 160 מול האות ג')... כמו כן כאשר קיים ספק אמיתי בעניין תחולתו של צו הרחבה, יש לבחון את מכלול העניין ולתת משקל גם לפעילות העיקרית במפעלו של המעביד (ר' דב"ע נב/ 4-6 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות - חברת תריסי חן בע"מ, פד"ע כה 137, 141 מול האות ז'; דב"ע נג/ 3-125 הנ"ל בעמ' 161 מול האות ה')." (ע"ע (ארצי) 18/99 אפרימי - עבד לעיל, 9.7.00). צוויםשאלות משפטיותצו הרחבה