התיישנות תביעה לתשלום בגין הכשרות לפני תחילת העבודה

התיישנות תביעה לתשלום בגין הכשרות לפני תחילת העבודה רכיב זה, לתשלום שכר עבודה בגין קורס הכשרה שביצע התובע טרם תחילת עבודתו, נמחק על ידי התובע על פי הודעתו מיום 19.11.12, וזאת עקב העלאת טענת התיישנות על ידי הנתבעת. אף על פי כן, התובע החזיר רכיב תביעה זה בשלב הסיכומים, בטענה כי תשלום בגין קורס הכשרה כפי שנקבע במסגרת פסק הדין בעניין גריגורייב מהווה הודאת בעל חוב על קיום החוב, ודוחה את מירוץ ההתיישנות. טענותיו של התובע בדבר עצירת מרוץ ההתיישנות מכח הודאת הנתבעת (שוודאי אינה הודאה מפורשת) בחבותה לתובע אחר בתיק אחר (עניין גרגורייב) שפרטיה אינם ידועים, אינה יכולה להתקבל. גם הטענה כי חל סעיף 8 לחוק ההתישנות התשי"ח-1958 אינה מקובלת עלינו. מכל מקום, גם פסק הדין בעניין גרגורייב ידוע היה לתובע עת ויתר על תביעתו בענין זה (הוא אף מסתמך עליו ביסוד תביעתו), ועל אף זאת הסכים לוותר עליה. משכך מנוע הוא מלחזור ולהעלות טענה זו שוב. היות שכך, דין תביעה זו להידחות. התיישנות