דמי נעליים לעובדים - זכאות עובד לתשלום על נעליים

דמי נעליים לעובדים: זכאות עובד לתשלום על נעליים ההלכה קובעת כי "הזכות לדמי ביגוד, ובכללה הזכות לדמי נעליים, הינה זכות נלווית שאינה ניתנת לפדיון עם תום יחסי עובד-מעביד, בהיעדר הוראה מפורשת." (תעא (אזורי ב"ש) 2546/09 וילפנד יבגני נגד שלג לבן (1986) בע"מ (18/03/2012): "אכן, דמי ביגוד הינה זכות נלווית ואיננה ניתנת לפדיון בסיום תקופת העבודה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים. "משרצו הצדדים להסכם העבודה לאפשר פדיון זכות הנלווית קבעו כך מפורשות, ומשלא קבעו כך חזקה שהזכות אינה קיימת" (דב"ע תשן/3-74 מיכאל שדה - שלומית לור ואח', פד"ע כ"א 475)"; תעא (אזורי ת"א) 9138/07 כצמן מיכאל נגד חברת השמירה בע"מ, (06/06/2013), וכן סע (אזורי חיפה) 34469/03/10 גבריאל אוחנה נגד קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון, תחזוקה וניקיון בע"מ (10/10/2012)).ביגוד עבודה