טענות קיזוז והשבה של המעביד על עלויות הכשרת עובד

טענות קיזוז והשבה של המעביד על עלויות הכשרת עובד 1. התובע חב בהשבת עלות הכשרתו (5,000 ₪) שביצע ע"ח החברה ולאחר מכן נטש אותה. הטענה נדחית משלא הוכחה עלות ההכשרה (תומר העיד כי עלות ההכשרה "באזור ה- 4-5,000 ₪", עמ' 33; בן סימון העיד "השקענו עליו 5,000 בערך", עמ' 22) לא נטען, וודאי לא הוכח נזק, מה גם שהנתבעת נדרשה להכשיר התובע כתנאי להמשך התקשרותה עם המועצה, התובע אף עבד בפועל כמפקח/מאבטח ובכך הנתבעת נהנתה מהכשרתו. בנוסף, הנתבעת לא פירטה או טענה בשפה רפה למקור הנורמטיבי מכוחו טוענת לזכותה לקיזוז כאמור. 2. התובע הוא זה שגרם לנתבעת נזק עקב סירובו להתייצב לעבודה ללא הודעה מוקדמת ועל כן הוא זה שנותר חייב לנתבעת דמי הודעה מוקדמת בסך 2,000 ₪ (ס' 72 לכתב הגנה) (ואילו בס' 89.3- 462 ₪). הסעד המבוקש אינו ברור - הן משנטען לסכומים שונים והן משאין לדעת כיצד כומת כל אחד מהם. נטענה סתמית גם טענת "הנזק" שנגרם לנתבעת עקב סירובו להתייצב לעבודה. כמו כן, שוכנענו כי התובע עמד לרשות הנתבעת לאחר 1/2/2012, סירובו היה ביחס לשיבוצו בתפקידים מסוימים והתובע לא נדרש וסירב לביצוע משימות ספציפיות, אף הוצע לו לשהות בחל"ת, מה גם שלכאורה ניתנה הודעה מוקדמת (מסוימת) להתפטרותו במכתבו מ- 27/2/2012 הודיע על התפטרותו מ 3/2012). לאור כל אלו - טענת הקיזוז נדחית. 3. תשלומים שלא שולמו מהמועצה עקב התנהלות התובע בגין חודשים 12/2011- 1/2012. הטענה נדחית משאין לדעת מהם "תשלומים שלא שולמו" לרבות משלא כומתה הטענה, כך גם לא הוכח כי תשלומים אלו - ככל שאכן לא שולמו על ידי המועצה - הם עקב התנהלות התובע (ובעניין זה ראה למשל תצהירו ועדותו של קב"ט הנתבעת שלא נסתרו). הטענה סתמית ותיאורטית ונדחית.קיזוזטענת קיזוז