ערעור על מסקנות דו"ח הערכת תלות של אחות סיעודית

ערעור על מסקנות דו"ח הערכת תלות של אחות סיעודית 1. ביום 23/10/13, החליטה וועדת ערר לעניין מצב תפקודי - סיעוד (להלן: "הועדה"), כי המערערת אינה תלויה במידה רבה בזולת לביצוע פעולות יומיום ואינה זקוקה להשגחה, ובכך דחתה את ערר המערערת כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעתה לגמלת סיעוד. כנגד החלטת הועדה הנ"ל הוגש הערעור אשר בפניי. 2. להלן עיקר טענות המערערת: א. המערערת, ילידת 1939, סובלת ממחלות וליקויים רפואיים רבים, אשר מפריעים לה בתפקודה. ב. מסקנות הועדה עומדות בניגוד למצבה הרפואי של המערערת אשר מלמד כי אינה מסוגלת לבצע את כל פעולות היומיום בכוחות עצמה. ג. החלטת הועדה מבוססת בעיקר על דו"ח הערכת התלות מיום 5/7/13 (להלן: "דו"ח הערכת התלות" או "הדו"ח"), כאשר חובה עליה לעיין במסמכים הרפואיים אשר הונחו בפניה. מה עוד שהועדה לא נמקה מדוע היא אימצה את מסקנות הדו"ח. ד. מסקנותיה של האחות בדו"ח הערכת התלות אינן מבוססות ומלאות סתירות רבות, כך שהיה מקום לפסילתו. ה. האחות מציינת בדו"ח הערכת התלות כי המערערת אינה זקוקה לעזרה בהלבשה, חרף מגבלותיה הקשות, כך שהדו"ח נשען על השערות ומסקנות שאינן יכולות להיות נכונות והוא לקוי בחלקו הגדול. ו. הועדה לא התייחסה לסיכום שחרור ממרכז הרפואי העמק מיום 26/6/13 והאבחנות אשר צוינו בו. המסמכים הרפואיים אשר הוגשו מצביעים על חוסר הלימה בין ממצאי האחות בדו"ח הערכת התלות לבין מצבה של המערערת כפי שבא לידי ביטוי במסמכים הרפואיים. 3. להלן עיקר טענות המשיב: א. בדו"ח הערכת התלות קיימת התייחסות עניינית לטענות המערערת תוך הבאת דבריה עצמה ודברי בני ביתה. ב. אין חולק שהמערערת נעזרת בהליכון, יחד עם זאת אינה נזקקת לעזרה של אדם אחר וזאת גם בהתאם לדברים שהיא בעצמה מסרה. ג. לעניין הרחצה, עיקר הסיוע אשר לו זקוקה המערערת הוא בהשגחה בזמן הרחצה בשל נטייתה לסחרחורות, כשאת רוב פעולות הרחצה היא טענה כי היא עושה בעצמה. 4. החלטת הועדה מושא הערעור: המערערת לא הופיעה בפני הועדה בעצמה, מטעמה הופיע בא כוחה עו"ד מלול. בפרק "תלונות העורר" נרשם כדקלמן: "מדובר בתובעת הסובלת ממקבץ מחלות, סחרחורת קשה, מתהלכת עם הליכון, נוטה ליפול, בשל הסחרחורת, לאחר שמתרוממת ומנסה ללכת בסיוע ההליכון. היה מקום לקבוע 0.5 נק' בניידות בתוך הבית. לעניין נפילות - לאחר ששמע הסבר הרופא, בוועדה, העו"ד מותר על הטענה במכתב הערר. הפיברומיאלגיה הקשה לא מאפשרת לה הלבשה והפשטה של הבגדים. היה מקום להעניק ניקוד בנושא הלבשה. לעניין הרחצה - זקוקה לסיוע רב, כי זקוקה לעזרת הליכון בהליכה, והמים החמים גורמים לסחרחורת. בנסיבות העניין מבקש לקבל את הערר." בפרק "סיכום מצב רפואי" רשמה הועדה כדלקמן: "בת 74 סובלת ממחלת פיברומיאלגיה, כאבים ראומטיים, שינויים ניווניים בע"ש, אוסטיאופורוזיס". בפרק "פעולות יום יומיום" רשמה הועדה כדלקמן: ניידות בתוך הבית: תנועה "הדגימה למעריכה ניידות עצמית בעזרת הליכון. בנוסף לכך, דיווחה שקמה בלילה מהמיטה 4 פעמים והולכת לבד לשירותים". מסקנת הועדה היתה כי המערערת עצמאית בניידות בתוך הבית. ניידות: נפילות "לא דווח על נפילות, אין עדות רפואיות לנפילות." מסקנת הועדה היתה כי המערערת אינה נופלת או נופלת באופן חד פעמי. הלבשה "הדגימה למעריכה הלבשת חולצה וכן גריבת גרביים. יכולה ללבוש מכנסיים". מסקנת הועדה היתה כי המערערת עצמאית בהלבשה. רחצה "עפ"י הדגמת הלבשה, יכולה לרחוץ גופה בעצמה. זקוקה להשגחה ברחצה בשל הסחרחורת." מסקנת הועדה היתה כי המערערת זקוקה לסיוע מועט ברחצה. אכילה ושתיה "יכולה לחמם אוכל אך זקוקה לעזרה בהעברת האוכל לשולחן. אוכלת לבד." מסקנת הועדה היתה כי המערערת זקוקה לסיוע מועט באכילה ושתייה. הפרשות "מטפלת בעצמה בכל הכרוך בהפרשות." מסקנת הועדה היתה כי המערערת עצמאית בהפרשות. השגחה "אין עדות לירידה קוגנטיבית לא זקוקה להשגחה." בפרק "דיון ומסקנות" רשמה הועדה כדלקמן: "הועדה שמעה טיעוני העו"ד, קראה המידע הרפואי והערכת התלות. הועדה מוצאת כי העוררת אינה תלויה במידה רבה בזולת בביצוע רוב פעולות היום יום. לעניין ניידות - הדגימה ניידות עצמית וכן דיווחה שניידת לבד. לעניין הלבשה - ידוע שסובלת ממחלת שרירים ראומטית. מקבלת טיפול בסטרואידים. המחלה עצמה גורמת לכאבים וחולשה בשרירים. הטיפול בסטרואידים מוריד הדלקת ומאידך גורם לחולשה. כאבים וחולשה בשרירים תורמים לאיטיות בהלבשה ולא מונעים יכולת הלבשה. כמו כן, העוררת הדגימה למעריכה הלבשת כל פרטי הלבוש. רחצה - בשל תלונות על סחרחורת יכולה להתרחץ לבד בישיבה וזקוקה רק להשגחה בעת הרחצה." לאור מסקנותיה הנ"ל של הועדה, החליטה כי המערערת אינה תלויה במידה רבה בזולת לביצוע פעולות יומיום ואינה זקוקה להשגחה, ובכך דחתה את עררה. 5. דיון ומסקנות בהתאם להוראות סעיף 230ב וסעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, החלטת הועדה ניתנת לערעור בשאלות משפטיות בלבד. עיון בסעיף 4 לפרוטוקול הועדה מעלה כי בפניה הונחו מסמכים רפואיים רבים, לרבות סיכום אשפוז מחלקה פנימית מבית חולים העמק מחודש 6/13, סיכומי ביקור במחלקת ראומטולוגיה בבית החולים העמק מיום 21/6/13 ומיום 26/6/13, מסמך מרופאת המשפחה ועוד. בנוסף, בפני הועדה הונח דו"ח הערכת התלות האמור לעיל, אשר ממנו עלו הממצאים הבאים: המערערת מסרה בעצמה מידע לאחות בכל הנוגע לתרופות אשר היא נוטלת, לטיפול הרפואי וסדר יומה. המערערת הבינה את השאלות אשר הופנו אליה והשיבה לעניין, הבינה את הבקשות לביצוע פעולות ופעלה בהתאם. בפני האחות, המערערת התלוננה על כאבים, על מוגבלות בביצוע עבודות משק הבית, על קושי ביכולת הבישול בשל היזקקותה להליכון ועל קושי בפעולת הרחצה בשל חולשה וסחרחורות. לעניין הניידות: המערערת קמה מישיבה לעמידה והדגימה הליכה, אם כי איטית, בעזרת הליכון. המערערת אף מסרה כי היא קמה לשירותים בלילה לבד. לעניין הנפילות: המערערת מסרה כי נפלה מספר פעמים בשלושת החודשים האחרונים, אך היא קמה בעצמה. לעניין ההלבשה: המערערת הדגימה גריבת גרביים ולבשה חולצה ומסרה שהיא מתלבשת בעצמה. לעניין הרחצה: המערערת הדגימה רחצה של כפות ידיה, ומסרה כי מסבנת את עצמה בכל חלקי גופה בישיבה, וכי הנכדה או השכנה עוזרות לה בשטיפת הגוף ומשגיחות עליה בשל הסחרחורת. לעניין האכילה ושתיה: המערערת מסרה כי אוכלת ושותה בעצמה. אך הדגימה קושי בהעברת קערה לשולחן בשל השימוש בהליכון. לעניין ההפרשות: המערערת מסרה על שליטה ביום ובלילה, ועל עצמאות בהיגיינה האישית. בנוסף מסרה על בריחת שתן ושימוש בפדים אותם מחליפה בעצמה. לעניין ההשגחה: מסקנת האחות הייתה שהמערערת אינה מסכנת את עצמה או אחרים כאשר נשארת לבד. על סמך מסקנות האחות בדו"ח הערכת התלות, עלה כי המערערת זקוקה לסיוע מועט ברחצה (0.5 נקודה) בשל הצורך בהשגחה לאור תלונותיה על סחרחורת, וכן זקוקה לסיוע מועט באכילה ושתיה (0.5 נקודה) בשל הצורך בעזרה בהעברת האוכל לשולחן. עיון בפרוטוקול הועדה מעלה כי בניגוד לטענות המערערת, הועדה רשמה את המסמכים הרפואיים הרבים אשר עמדו בפניה והתייחסה מפורשות למחלה הראומטית ממנה סובלת המערערת, לטיפול אשר היא מקבלת ולהשלכות אותו טיפול על מצבה התפקודי. הועדה ציינה מפורשות כי הטיפול בסטרואידים גורם לחולשה, אך אין בחולשה זו ובכאבים אשר מהם סובלת המערערת כדי למנוע ממנה את היכולת לבצע מי מבין פעולות ההלבשה. מסקנת הועדה נתמכת בדברי המערערת עצמה בפני האחות לפיהם היא מתלבשת בעצמה בכל פריטי הלבוש, ובעובדה לפיה המערערת הדגימה פעולות הלבשה בביקור האחות. בכל הקשור לניידות, בניגוד לטענת המערערת בעררה לפיה היא זקוקה לעזרת אדם, בפני האחות המערערת הדגימה ניידות עצמאית בעזרת הליכון, מה עוד שגם מסרה כי קמה לשירותים בלילה לבדה. באשר לנפילות, ועל אף שהמערערת טענה בעררה כי לעיתים היא נופלת ואינה מסוגלת לקום בכוחות עצמה, הועדה רשמה מפורשות כי אין עדות רפואית לנפילות הנטענות, כשבפני האחות המערערת מסרה כי היא קמה בכוחות עצמה (יצוין כי בהתאם לפרוטוקול ב"כ המערערת חזר בו מהטענות בערר בכל הנוגע לנפילות). באשר לפעולת הרחצה, הועדה נימקה את החלטתה לפיה המערערת זקוקה לסיוע מועט בלבד המתבטא בהשגחה בזמן רחצה, בהסבירה כי הדבר נחוץ בשל תלונת המערערת על סחרחורת. מסקנת הועדה לפיה המערערת מסוגלת להתרחץ לבד בישיבה נתמכת גם היא בפעולות אשר המערערת הצליחה להדגים בפני האחות ובהתרשמותה של האחות מתנועות גופה החופשיות של המערערת בזמן הביקור ומדבריה עצמה לפיהם היא מסבנת את כל חלקי גופה באופן עצמאי. אין ממש בטענות המערערת לפיהם המסקנות אשר עולות מדו"ח הערת התלות אינן מבוססות ומלאות בסתירות, וכי הועדה ביססה את מסקנותיה רק על סמך דו"ח הערכת התלות. כפי שעולה מפרוטוקול הועדה, הועדה התייחסה לרמת תפקודה של המערערת ולמצבה התפקודי תוך הפנייה למחלות מהם היא סובלת, לתרופות אשר היא נוטלת ולהשלכות אותן תרופות על מצבה התפקודי ולמסקנות אשר עלו מדו"ח הערכת התלות. סיכומו של דבר, לא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הועדה מושא הערעור או במסקנותיה, ומכאן דין הערעור להידחות. הואיל ומדובר בהליך מתחום הביטחון הסוציאלי - אין צו להוצאות. 6. ככל ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין. ערעורמבחן תלות (סיעוד)סיעוד