שימוש בחניה ללא היתר במשך שנים רבות

שימוש בחניה ללא היתר במשך שנים רבות העוררים טוענים, כי הם משתמשים בחניה במיקום המוצע במשך שנים רבות, ובכך יש טעם נוסף לאשר את הבקשה להיתר. אנו דוחים טענה זו מכל וכל. אין מחלוקת, כי בהיתר המקורי לא הייתה כניסה לחניה דרך שביל הולכי הרגל, ואף מבקשי ההיתר מודים בזאת בכתב התשובה מטעמם. לפיכך, השימוש שנעשה בחניה במשך השנים הינו שימוש ללא היתר ומהווה עבירת בנייה. אכן, בית המשפט העליון פסק כי העובדה שבוצעה עבירת בנייה אינה מונעת ממוסד התכנון לדון ולאשר בקשה להיתר או תוכנית הבאה להכשיר עבירה זו. ר' לעניין זה בג"צ 1306/93 א. ברוכין נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים (, עמ' 841). אולם, קיומה של עבירת בנייה מהווה שיקול משמעותי ומהותי שלא לאשר את הכשרתה. לעניין זה ר' למשל עת"מ (ת"א) 1544/04 יסודות יניב בע"מ נ. הועדה המחוזית מחוז מרכז (): "אולם, עובדת קיומו או אי קיומו של הליך פלילי אינה שוללת משיקול הדעת הרחב של מוסדות התכנון את הצורך להתייחס גם למשמעותה של העבירה הפלילית בהקשר לאישורה של תוכנית ספציפית. אם לא תאמר כן, יצא אבסורד שמכוחו החוטא והפושע נשכר. . התופעה של מבנים ללא היתר ופניה לקבלת היתר רק לאחר שנקבעו עובדות מוגמרות בשטח - תופעה נפוצה היא, ויש לפעול להכחדתה. יש במעשים כאלה פגיעה חמורה בשלטון החוק והסדר הציבורי, וככל שמציאות עגומה זו מתמשכת, המציאות היא חמורה יותר ונדרשת מדיניות ענישה תקיפה ומוחשית כדי להדבירה (ר"ע 23/83 פור נ' מ"י פ"ד לח[1] 533, 535). . השופט אור פסק שם שהתייחסות לתוכנית צריכה להיות עניינית ומושפעת משיקולים תכנוניים ראויים ומי שבנה ללא היתר כחוק אינו יכול להסתייע בעבירה שביצע כנימוק לאישור התוכנית." (הדגשה שלי - ג.ה.). 8. זאת ועוד, ביום 10.11.03 יצאה הנחיה ברורה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, המבהירה, כדלקמן: "מרכיב ההרתעה בסוג עבריינות זו הוא מרכיב קריטי, לאור ריבוי העבירות והרווחים הכלכליים הכרוכים בביצוען. אישור של תיקון או של שינוי לתוכנית, בדיעבד, לשם הכשרת עבירות בניה בוטות, משדר מסר שלילי לציבור, ופוגע ביסוד ההרתעה שבאכיפה. יתרה מזו, לעתים קרובות, בלחץ העובדות המוגמרת, מאשרות ועדות התכנון תקנונים ושנויים, שלא עולים בקנה אחד עם עקרונות התכנון הראוי, שלא היו מתאשרים מלכתחילה, ובכך ניתן עידוד לעבריינות וחוטאים יוצאים נשכרים." 9. לפיכך, במקרה שלפנינו, היות ואין מחלוקת כי נעשה שימוש רב שנים בחניה ללא היתר, הרי שיקול זה הינו שיקול שלא לאשר את הכשרת עבירת הבנייה ובוודאי שאינו מהווה שיקול לאשרה.חניה