הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי

הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי (א) מקום שיש מספר תובעים יכול שאחד או אחדים מהם יהיו מורשים בידי אחד או אחדים מן השאר להתייצב, לטעון או לפעול בכל הליך במקומם; הוא הדין לגבי הרשאת נתבע בידי נתבע אחר. (ב) ההרשאה תהא בכתב חתום ביד בעל הדין המרשה ותצורף לתיק. תקסד"א 1984 (הישנות)דיון