פגם בצו הריסה מנהלי

פגם בצו הריסה מנהלי ההלכה היא, כי על צו הריסה מנהלי, חלים כללי המשפט המנהלי, ומי המבקש לטעון כי הוא הוצא שלא כדין או נפל בו פגם, עליו מוטל הנטל להוכיח טענתו, שכן הרשות נהנית מן החזקה בדבר תקינות מעשיה. (ראה רע"פ 2958/13 סבאח נ. מדינת ישראל). בהיותו מעשה מנהלי, נקבע בפסיקה, כי פרט לעילות שפורטו בסעיף 238א(ח) לחוק, ניתן לתקוף את תוקפו של הצו המנהלי על בסיס עילות נוספות המוכיחות כי נפל בו פגם חמור עד כדי כך שניתן לראותו כבטל מעיקרו (רע"פ 5635/93 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א נ. עורקבי וכן ראה רע"פ 6032/13 אהרון נ. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה). צו הריסההריסת מבנה