פיצוי על הסתמכות על מצג שווא לגבי יעוד של קרקע

פיצוי על הסתמכות על מצג שווא לגבי יעוד של קרקע בת"א (מחוזי ת"א) 2706-07 (16.06.2013), דובר על דרישה לפיצוי בשל הסתמכות על מצג שווא באשר ליעוד של קרקע, ונפסק כי - "הלכה היא כי הפיצויים הנפסקים בגין מצג שווא רשלני אינם פיצויי קיום אלא פיצויי הסתמכות. הפסיקה הכירה לא רק בזכות לפיצויים עבור הוצאות שהוצאו עקב מצג השווא, אלא גם בפיצויי הסתמכות בגין "אובדן הזדמנויות אלטרנטיביות". דהיינו, הנפגע זכאי לפיצוי על האפשרות החלופית שהוחמצה, עקב הסתמכותו על המצג הרשלני. פיצויים אלה נובעים מעקרון השבת המצב לקדמותו, ולפיכך הם באים בגדר "פיצויי הסתמכות" ואין הם פיצויי קיום. ". (ויוער כי בהמשך אותו עניין, בהמ"ש אינו פוסק פיצוי בגין "אובדן הזדמנויות" - מחמת טעמים שיפים לאותו המקרה, לרבות הוכחת פיצוי בשיעור משמעותי בגין רכיבי נזק אחרים).הסתמכותמצג שוואפיצויים