מה המשמעות של אי חקירת עד בחקירה נגדית ?

מה המשמעות של אי חקירת עד בחקירה נגדית ? הלכה היא עימנו לפיה: "בהעדר תצהיר נגדי או חקירה נגדית של המצהיר, הרי שבית המשפט יראה בדרך כלל את העובדות כפי שהן מפורשות בתצהיר, כעובדות שאין חולקין עליהן" (ראה זוסמן, סדרי הדין האזרחי מהדורה ששית, 1991 עמ' 675 ו-678 וכן ע"א 2877/92 - סאלח עבד אל לטיף נ' מורשת בנימין למסחר פ"ד מז(3), 846). שאלות משפטיותחקירה (בבית משפט)דיוןחקירה נגדית