האם "אינתיפאדה" נחשבת כ"מלחמה" לפי החוק ?

האם "אינתיפאדה" נחשבת כ"מלחמה" לפי החוק ? הסוגיה של אחריות המדינה בנזיקין מוסדרת בחוק אחריות המדינה. לפי סעיף 5 לחוק: "פעולה מלחמתית 5. (א) אין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה שנעשה על ידי פעולה מלחמתית של צבא-הגנה לישראל. (ב) טענה המדינה, כטענה מקדמית, כי אינה אחראית בנזיקים בשל כך שהמעשה שבשלו נתבעה הוא פעולה מלחמתית כאמור בסעיף קטן (א), ידון בית המשפט בטענה לאלתר, ואם מצא כי המעשה הוא פעולה מלחמתית כאמור, ידחה את התביעה." תכליתו של סעיף זה היא להוציא מגדר תחולת דיני הנזיקין פעולות מלחמתיות אשר עימן הם לא נועדו להתמודד ואף אין להם הכלים הדרושים לכך. בפסק דינו של כב' השופט ברק, בבג"צ 7957/04 מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל (פורסם בתקדין, ניתן ביום 15.9.05), חזר השופט ברק ותיאר את אופייה המיוחד של האינתיפאדה השנייה שפרצה בספטמבר 2000: "בספטמבר 2000 פרצה האינתיפאדה השנייה. מתקפת טרור עזה נחתה על ישראל ועל הישראלים שבאזור יהודה והשומרון ובחבל עזה (להלן - האזור). מרבית פיגועי הטרור הופנו כלפי אזרחים. הם פגעו בגברים ובנשים, בזקנים ובטף. משפחות שלמות איבדו את יקיריהן. הפיגועים נועדו לפגוע בחיי ארם. הם גיוונו לזרוע פחר ובהלה. הם ביקשו לשבש את אורח החיים של אזרחי ישראל. הטרור הפן להיות איום אסטרטגי. פיגועי הטרור מבוצעים בתוככי ישראל ובאזור. הם מתרחשים בכל אתר ואתר, ובכלל זה בתחבורה הציבורית, במרכזי קניות ובשווקים, בבתי קפה ובתוככי בתים וישובים. היער העיקרי של הפיגועים הוא מרכזי הערים בישראל. כן מכוונים הפיגועים כלפי הישובים הישראלים באזור, וכלפי צירי התנועה. ארגוני הטרור עושים שימוש במגוון אמצעים, בהם פיגועי התאבדות ("פצצות אדם מונחות"), מכוניות תופת, הנחת מטעני חבלה, השלכת בקבוקי תבערה ורימונים, פיגועי ירי, ירי פצצות מרגמה וירי רקטות." במסגרת האינתיפאדה נעשה שימוש באמצעי לחימה שונים. השימוש באמצעי לחימה גרם לא פעם לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לתושבי האזור, בין שהיו מעורבים בהפרות סדר ובפעילות עוינת ובין אם לאו. כתוצאה מכך הוגשו לבתי המשפט בישראל תביעות נזיקין כנגד המדינה על-ידי תושבי האזור שטענו כי המדינה אחראית בנזיקין לנזקים שנגרמו עקב פעילות רשלנית או זדונית, לטענתם, של כוחות הביטחון. תביעות אלה התבררו בבתי משפט בישראל, על-פי דיני הנזיקין הישראליים, אשר מוסדרים, לעניין אחריותה של המדינה, בחוק אחריות המדינה.שאלות משפטיותפעולה מלחמתית