האם אפשר לקיים בוררות עם חברה בפירוק ?

האם אפשר לקיים בוררות עם חברה בפירוק ? לא ניתן לפתוח בהליכי בוררות נגד חברה שמתנהלים נגדה הליכי חדלות פירעון, כל עוד לא ניתנה לכך רשותו של בית המשפט של פירוק, וזאת אף אם מדובר בפירוק זמני (השוו: רע"א 550/12 מודל הנדסה חברה לבניין בע"מ נ' שקד ( 21/7/13)). לפיכך אין בנקודה זו כדי לסייע לאדור, לא כל שכן מקום שהליך הבוררות טרם החל ומקום בו לא מדובר במחלוקת מקצועית בין הצדדים, אלא במחלוקת משפטית שאין מניעה לבררה בערכאה זו. יתירה מכך, משהחל הליך הפירוק של החברה להתנהל לפני בית משפט של חדלות הפירעון, מובן גם שכל המחלוקות שיש בהן כדי להשליך על קופת הפירוק של החברה, ובכללן מחלוקות הנוגעות לאכיפת התחייבות כספית כלפי החברה שבפירוק, דינן להתברר תחת חסותו של בית המשפט של חדלות הפירעון, הדן בפירוק החברה.בוררותפירוק חברהשאלות משפטיותיישוב סכסוכים