האם פסק דין בהעדר הגנה מהווה השתק פלוגתא ?

האם פסק דין בהעדר הגנה מהווה השתק פלוגתא ? ברע"א 2237/06 בנק הפועלים נ' ויינשטיין (8.3.09) נקבע, כי כאשר פסק דין ניתן בהעדר הגנה ומכריע לטובת התובע בפלוגתא עיקרית בין הצדדים, הרי שהנתבע מנוע להעלות בהתדיינות נוספת טענות בנוגע לפלוגתא זו. בית המשפט שם פירט, כי הכרעה אחרת תגרום לכך שפסקי דין שניתנו בהעדר הגנה לא יהיו חלוטים ונתבעים יוכלו - גם שנים רבות לאחר מתן פסק הדין נגדם - לטעון טענות נגד החיוב (סעיף 20 לפסק הדין). השתק / דיני מניעותשאלות משפטיותפסק דין בהעדר הגנההשתק פלוגתא