בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש

בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש ראו לעניין זה את דברי כב' הושפט רובינשטיין בעע"מ 7799,8520/05 יהלומית פרץ עבודות בנין ופיתוח בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל - משרד האוצר - החשב הכללי ואח': "אמנם 'בדרך כלל העיקרון הוא שבית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש'... אולם אין זה כלל מוחלט- במקרים יוצאי דופן ניתן לסטות ממנו... כאשר 'הצדק דורש זאת ואין בכך פגיעה בבעל דין אחר...'. 'דבר זה עשוי לקרות אם הסעד נובע באופן ישיר מהסעד שנתבקש'... יתר על כן, סבורני כי במשפט המנהלי, מטעמי תקנת הציבור וטוהר הממשל, יהיו מקרים רבים יותר מאשר במשפט האזרחי בהם ייפסק סעד כזה אף בנסיבות שבהן לא נתבקש כמות שהוא אלא אך חלקו, ומקרה זה נמנה עליהם, במכלול נסיבותיו". סעד שלא נתבקש