ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה

ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה בעת"מ (ת"א) 1260/07 כהן שור נ' עיריית חולון (3/12/08), מציינת כב' השופטת מ' רובינשטיין, כי נדרש הליך מוקדם לבירור החבות של בעל השליטה בטרם נקיטת הליכי גביה. בהעדרו של מנגנון קבוע בדין, אין מנוס, כך לגישתה, אלא להורות על עיכוב הליכי הגביה עד הכרעה בתביעה שתוגש. בין היתר היא מציינת בפסקה 24: "לא מצאתי בחוק ההסדרים מנגנון מתאים לברור הטענה העובדתית. לשם השוואה אפשר להתבונן בהוראת סעיף 119א[ו] לפקודת מס ההכנסה (הוראה שלא אומצה אל חוק ההסדרים). הוראה זו אומרת שניתן להשיג על החלטה לגבות מס בהתאם לסעיף 119א בדרך של השגה מנהלית שעל ההחלטה בה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי. מנגנון כזה לא מצוי בחוק ההסדרים. דרישת קיומו של המנגנון היא מאושיות הצדק הטבעי. שאם לא תאמר כך מכתב הדרישה שיצא מגובה המס מטעם העירייה לנקיטת הליכים מנהליים בהתאם לפקודת המיסים (גביה) הוא החלטה של רשות מנהלית החותכת עובדות בלי כל יכולת להשיג עליהן. הדבר אינו מתיישב עם שיטתנו המשפטית". דברים דומים נאמרו גם על ידי כב' השופט ד"ר ע' מודריק, בעת"מ (ת"א) 1311/07 רובינשטיין נ' עירית רעננה (16/10/2007) ועל ידי כב' השופט שפירא בעת"מ (חי') 26026-05-12 לעיל (כאמור, פסק דין זה בוטל בהסכמה במסגרת ערעור)). בעל שליטה בחברההליכי גביהדיני חברותארנונה