גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות: בת"א (שלום חיפה) 2453/08 דובר על נהגת שמסרה את רכבה לשטיפה במכון השטיפה עם מפתחות הרכב. כשחזרה למכון לקחת את רכבה, התברר לה כי רכבה נגנב ונפסק כי מרגע שנמסר הרכב לעובד השטיפה עם המפתחות, מכון השטיפה הפך לאחראי. ת"א (שלום ת"א) 2216-10-11: שם דובר על נהגת שהשאירה את רכבה במכון השטיפה לשם שטיפתו ולפני שרכבה נשטף, הלכה לחנות מרוחקת מתחנת השטיפה, לא שמרה על קשר עין עם הרכב וכשחזרה התברר לה כי רכבה נגנב. בפסק דין זה, נקבע כי הנהגת התרשלה כאשר השאירה את המכונית ללא השגחה בעת שהמפתח היה במתג ההפעלה. שטיפת מכוניותביטוח גניבת רכבגניבת רכברכב