סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומנית

סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומנית בית המשפט פסק בהתייחס לטענה כי הנתבעת מנועה מלטעון כנגד מסמך בכתב בהפניה לסעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני - הטענה נדחית בהתייחס למסמכים שצורפו לתביעה. המניעות הקבועה בסעיף 80 היא עדות כנגד מסמכים שהם מסוג התחייבויות וחוזים או לשותפות, למוכסנות או להלוואות "שעל פי הרגיל והנהוג הם נעשים בכתב,...", המשך הפסיקה היא שעדות נגד מסמכים כאמור צריך להוכיח בכתב או ע"י הודעתו או פנקסו של הנתבע.חוקים עותמאנים