חזקת התקינות של פעולת רשות ציבורית

חזקת התקינות של פעולת רשות ציבורית חזקת התקינות של המעשה המנהלי בע"א 6066/97, עיריית ת"א יפו נ' אבן אור פסגת רוממה בע"מ, נקבע לעניין חזקת התקינות של פעולת רשות ציבורית: "אמת, החלטת הרשות המקומית לא נמצאה. אין בכך כדי לפגוע בחוקיות ההיטל, שכן לרשותה של הרשות המקומית עומדת חזקת התקינות (או החוקיות). על פי חזקה זו, נקודת המוצא הינה כי המנהל פועל באופן חוקי ותקין...ניתן כמובן לסתור החזקה. הנטל מוטל על המבקש לעשות כן. חזקה זו נתקבלה בפסיקה הישראלית...חזקה זו חלה בכל תחומי המשפט הציבורי...היא חלה ממילא גם לעניין פעולותיהם של רשויות מקומיות...עוצמתה של החזקה משתנה על פי הנסיבות...בצדק ציין השופט זמיר, כי : "החזקה היא שההחלטה ניתנה כדין. לפיכך מי שטוען כי ההחלטה ניתנה שלא כדין, עליו הראיה".רשות ציבורית