דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו

דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו אפתח ואזכיר את הוראות סעיף 20 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב] תשל"ב - 1072 הקובעות כי : "(א) דייר של דירה שנפטר, יהיה בן-זוגו לדייר, ובלבד שהשנים היו בני-זוג לפחות ששה חדשים סמוך לפטירת הדייר והיו מתגוררים יחד תקופה זו. (ב) באין בן-זוג כאמור בסעיף קטן (א) יהיו ילדי הדייר לדיירים, ובאין ילדים - קרוביו האחרים, כל אלה בתנאי שהיו מתגוררים בדירה יחד אתו לפחות ששה חדשים סמוך לפטירתו, ולא היתה להם בזמן פטירתו דירה אחרת למגוריהם". בהתאם להלכה הוותיקה שנקבעה בעא 712/76 בתיה צ'רני נ' מאיר מורד, ואח' פ"ד לא(2) 99 די בכך שלדייר היה מקום אחר בו היה יכול להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו להפוך לדייר מוגן. דייר מוגן (הגנת הדייר)מקרקעין