המשקל הראייתי של כרטסת הנהלת חשבונות

המשקל הראייתי של כרטסת הנהלת חשבונות התובעת הציגה כרטסת הנהלת חשבונות בית המשפט דחה את טענת הנתבעת, לפיה מדובר בעדות מפי השמועה. כרטסת היא בגדר רשומה מוסדית שניתן להגישה לפי פקודת הראיות. הנתבעת, שנטל ההוכחה מוטל עליה, שכן עסקינן בתביעה שטרית, לא הציגה כרטסת נגדית על מנת להפריך טענה זו. כרטסתהנהלת חשבונותמיסים