האם תביעה בגין נזקי רכוש יוצרת השתק פלוגתא לגבי נזקי גוף ?

האם תביעה בגין נזקי רכוש יוצרת השתק פלוגתא לגבי נזקי גוף ? בת.א (ב"ש) 639/76 שמעון נ' רחמים הוגשה תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים. התביעה הוגשה נגד שני הנהגים המעורבים ונגד שתי מבטחות הרכבים. קדמה לתביעה זו תביעה שהגישו בעלי הרכבים עצמם בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכבים המעורבים. תביעת הרכוש נדונה והוכרעה לגופה. השאלה היתה אם ההכרעה בתביעת הרכוש יוצרת פלוגתא פסוקה גם לגבי תביעת הגוף, ואם מבטחת הרכב שנקבע כי נהגה הוא האחראי לתאונה, מושתקת מחמת אותה פלוגתא, אף שהיא לא היתה צד להליך הראשון. כב' השופט טירקל השיב לשתי השאלות האמורות בחיוב, וקבע כך: "סיכומו של דבר: המבטח מושתק על-ידי קביעתו של בית-המשפט שקבע את אחריותו של המבוטח המזיק למעשה הנזיקין, מכוח השתק הפלוגתא שנוצר שם, אפילו לא היה המבטח בעל דין באותה התדיינות, ולכן יש להוסיף - ובלבד שההתדיינות היתה כנה וההכרעה היתה בריב אמיתי". בהמשך לאותה קביעה עקרונית הוסיף בית משפט את הדברים הבאים: "לתוצאה זאת משנה-תוקף בתובענה הנדונה בשל נסיבותיה המיוחדות, אם נעיין בעובדות המוסכמות נמצא כי ירדניה ידוע ידעה אודות המשפט האזרחי - ומכל מקום, בשלב שלפני הערעור על פסק-הדין הראשון שניתן בו - ולפיכך היתה לה "שעת הכושר" להביא את דברה לפני השופט על-ידי הצטרפות למשפט האזרחי כבעל דין .... או, בעקיפין, על-ידי שימוש בזכותה לפי הפוליסה 'לקבל על עצמה ולנהל בשמו של המבוטח את ההגנה או את הסידור של תביעה כלשהי וכו' ' .... קל וחומר, כאשר יכלה לצפות מראש את הגשת תביעתו של דדוש, בעקבות מכתב פרקליטו אליה מיום 4.3.75, בו פירט את תביעותיו הכספיות שבעקבות התאונה, כ-9 חדשים בטרם הוחל בשמיעתו של המשפט האזרחי. יתר על כן. אין בפיה של ירדניה כל טענה שהיא נגד פסק-הדין במשפט האזרחי, המבוססת על ראיה שלא הובאה שם או על טענה שלא נטענה, אשר בשל חסרונם נפסק שם מה שנפסק, וכל שהיא טוענת הוא שהשופט לא העריך נכונה את הראיות שהיו בפניו. ברור שטענה זאת אין לקבל הואיל והיא עומדת בסתירה קוטבית לכלל שביסוד השתק הפלוגתא... את טענת ירדניה יש לדחות גם מטעם נוסף והוא שעל פסק-הדין השני במשפט האזרחי - שניתן לאחר שנפתחו ההליכים בתובענה הנדונה ולאחר שדדוש וציון העלו בכתב הגנתם טענת מעשה בית דין בשל פסק הדין הראשון שם! - לא הוגש, כזכור, ערעור .... על-ידי התנהגותה זאת קיבלה עליה ירדניה את הדין שחרץ השופט שם וויתרה על זכותה לקעקע את יסודותיו. עינינו הרואות כי בעובדותיה המיוחדות של הפרשה הנדונה כדי לקבוע שירדניה מושתקת מכוח השתק הפלוגתא שנוצר במשפט האזרחי, ועל אחת כמה וכמה מכוחן של ההלכות שנסקרו לעיל. אכן, זהו המקום שבו מרחיבים תחולתו של השתק ומשתיקים גם מי שלא היה בעל דין במשפט קודם".השתק / דיני מניעותשאלות משפטיותנזקי רכושנזקי גוףהשתק פלוגתא