האם "תמיד" אפשר לבטל פסק דין בהעדר הגנה ?

האם "תמיד" אפשר לבטל פסק דין בהעדר הגנה ? האם בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה בכל מקרה ? ראויה לציון בהקשר זה גישת המשנה לנשיאה א' ריבלין (כתוארו אז) בע"א 5993/08 חברת סונובר שיווק דלקים בע"מ נ' סולי ש.ואנו הנאמן על נכסי חברת רם (31.1.2010): 2"אכן, בימינו לא פעם קיימת גישה סלחנית למחדלים 'פרוצדוראליים', וזאת מתוך התחושה כי ניתן להימנע מתוצאה גורפת - כגון דחיית הליך - באמצעות פתרונות מתונים ו'מידתיים' יותר ובהם מתן אפשרות לתיקון המחדלים, לעיתים תוך חיוב בהוצאות. גמישות זו הגיונה בצדה וטעמיה עמה, אך בה-בעת, תהא זו טעות מצדם של בעלי-הדין לסבור שכל מחדל דיוני הוא בר-תיקון בהבל פה תוך הכרזה כי 'הפרוצדורה אינה מיטת סדום'. בוודאי כך כאשר מאחורי הפרוצדורה ניצבים שיקולים מהותיים בעלי משקל, וכאשר בעל-הדין שאינו פועל לפי הכללים מיוצג על-ידי עורך-דין." שאלות משפטיותפסק דין בהעדר הגנה