חובת הזהירות של מרכול (סופר)

חובת הזהירות של מרכול (סופר) על פי העקרונות שנקבעו בפסיקה, מרכול חב חובת זהירות מושגית כלפי לקוחותיו (לעניין זה ר' פסק הדין בע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש על פיו מתחמים המזמינים את לקוחותיהם למקרקעין שבחזקתם, לשם רכישת מוצרים שונים, חבים כלפיהם בחובה למניעת מפגעים וסיכונים).חובת הזהירות