תאונה בכיכר, מי אשם ?

תאונה בכיכר, מי אשם ? התאונה נשוא כתב התביעה אירעה ביום 15.01.14 בכיכר הנמצאת מצפון לאוניברסיטת בר-אילן. לכיכר נכנסים כבישים מכיוון גבעת שמואל ומכיוון בר-אילן. מדובר בכיכר גדולה (כיכר מקס ואנה אב). התאונה אירעה בפינה הימנית (מזרחית של הכיכר) עת הרכב הנתבע פגע ברכב של התובע. דיון והכרעה : טענת הנתבע היא, כי מאחר והוא נכנס לכיכר קודם לכניסתו של התובע ועפ"י תקנות תעבורה, היה התובע צריך לפנות לו את הדרך. לטענת הנתבע, וזאת גם עולה משאלותיו בחקירה נגדית לתובע, התובע לא נתן לו זכות קדימה בכיכר, התובע "התפרץ" לכיכר והוא (הנתבע) נאלץ לעצור ברגע האחרון על-מנת למזער את הפגיעה ברכב התובע. התובע טוען אחרת: הוא ניכנס לכיכר מהצד הדרומי שלה. רק כאשר עבר את הכיכר והתקרב למעבר החציה בפינה המזרחית של הכיכר - ראה את רכב הנתבע. אין מחלוקת בין הצדדים, כי התאונה קרתה בפינה המזרחית של הכיכר. אין גם מחלוקת בין הצדדים, כי התובע ניכנס לכיכר מדרום ("שעה 6"), בעוד שהנתבע ניכנס לכיכר ממערב ("שעה 9"). אם התובע ניכנס לכיכר קודם לכניסתו של הנתבע לכיכר, ובשים לב לנקודה בה אירעה התאונה (ביציאה מהכיכר) ולמרחק שעל כל אחד מהם היה על הנתבע לעבור 2/4 מהכיכר, ואילו לתובע היה לעבור רק 1/4. במקרה כזה המסקנה המתבקשת היא, כי הנתבע נסע במהירות גבוהה באופן מהותי מהמהירות בה נהג התובע. לחילופין, אם מדובר בהתפרצות של התובע לכיכר, כגרסת הנתבע, לא ברור מדוע התאונה לא אירעה בתוך הכיכר, אלא מחוצה לה (בגבולותיה). מניתוח עדויות הצדדים, מעיון בתמונות של הפגיעה ברכבים ומעיון בכיכר, בכיווני ההגעה של כל אחד מהם ובמרחק שעליהם היה לעבור - לא ניתן להטיל את האחריות לתאונה שנגרמה ולנסיבות היווצרותה באופן מלא על התובע. גם לנתבע ישנה אחריות לאירוע הזה ופקודת התעבורה איננה מעניקה לו את הסעדים וההגנות להם טען במקרה הנדון. בפועל פגע רכב הנתבע ברכב התובע. אין המדובר באירוע שהיה בתוך הכיכר, אלא הפגיעה נעשתה כאשר שני רכבים היו ביציאה מהכיכר. הגם שלכאורה לנתבע קיימת זכות קדימה בכיכר - נסיבות התאונה מלמדות שגם לנהיגת הנתבע הייתה אחריות, ובמידה בלתי פחותה משל התובע, לתאונה הנגרמת. אחריותו מתבטאת בנהיגה במהירות לא מתאימה בכיכר ובאי שמירת רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה. האחריות המוטלת על התובע בנסיבות התאונה נובעת מאי מתן זכות קדימה בכיכר. התוצאה היא, שיש לחלק באופן שווה את אחריות הצדדים לאירוע התאונתי ולנזק שנגרם. מכיוון שהתובע הגיש את תביעתו על סך של 3,900 ₪, אני מחייב את הנתבע בתשלום מחצית הסכום שהוא סך של 1,950 ₪. סוף דבר: הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובע סך של 1,950 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום. היה והסכום לא ישולם במועד, ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. שאלות משפטיותכיכר (מעגל תנועה)