תביעה בגין תיקון מסך אייפון שנשבר

זוהי תביעה קטנה בסך של 11,000 ₪ שהגיש התובע נגד הנתבעת. התובע טוען כי מסר לנתבעת מכשיר טלפון נייד מסוג אייפון S4 (להלן :"המכשיר הנייד") לתיקון שבר במסך בשעה שהינו מבוטח על ידי הנתבעת, הנתבעת טענה כי לא ניתן לתקן את המכשיר הנייד עד שהתובע יסיר את תוכנת "מצא את האייפון שלי" (להלן :"התוכנה") אשר היתה מותקנת במכשיר הנייד על ידי חברת אפל. לטענת התובע התוכנה כובתה , התובע מסר המכשיר הנייד שוב לנתבעת בחודש מרץ 2014 , הנציג אמר לו שכעת המכשיר מוכן לתיקון וקיבלו לתיקון. באותו החודש הוחזר המכשיר הנייד לתובע כאשר הוא חסום , לא ניתן לעשות בו שימוש וללא שתוקן המסך השבור. התובע מוסיף וטוען כי הופנה על ידי הנתבעת לחברת אפל וזו הפנתה אותו בחזרה לנתבעת. לציין כי אין מחלוקת שהתוכנה אכן הייתה מותקנת במכשיר הנייד וכי התובע אינו יודע את שם המשתמש והסיסמה לצורך כיבויה. הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי הנחיית חברת אפל הינה שלא לטפל או לתקן מכשיר של חברת אפל באם התוכנה מותקנת במכשירם ומופעלת ולפיכך הופנה התובע לצורך כיבוי התוכנה אך זה לא ידע את הסיסמה ושם המשתמש ולפיכך לא הצליח לכבותה או להסירה. על פי טענת הנתבעת התובע הגיע מספר פעמים למשרדיה לצורך תיקון המסך השבור אך הוסבר לו כי לא ניתן לבצע התיקון עד להסרת התוכנה וזאת על מנת שהמכשיר לא יחסם ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש. עוד טוענת הנתבעת כי התובע הצהיר שבכוונתו לתקן המסך במקום אחר והוא אכן הגיע עם המכשיר הנייד עליו מורכב מסך חדש וטען כי הנתבעת היא שגרמה לחסימת המכשיר הנייד, קרי נעילתו. לטענת הנתבעת הטכנאים שלה כלל לא טיפלו במכשיר הנייד ומשעה שהבחינו בכל פעם מחדש כי התוכנה פועלת הוחזר המכשיר הנייד לידי התובע. בהתייחסה לכתב התביעה ורכיבי הנזק להם טען התובע ציינה הנתבעת כי לא הוכחה התביעה, לא ניתן לטעון לנזק עקב עוגמת נפש לפי סעיף 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982. בדיון שהתקיים בפני היום, העידו התובע , נציג הנתבעת וטכנאי מטעם הנתבעת. לאחר שמיעת העדויות וטענות הצדדים ולאחר עיון במסמכים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. על פי תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז - 1976, ינומק פסק הדין בצורה תמציתית: לאחר ששמעתי את עדותו של התובע ,עדות נציג החברה כפיר אברהם והטכנאי שחר שמעיר ועיינתי בתיעוד אשר הציגה הנתבעת לפניות התובע מצאתי כי יש מקום להעדיף גירסת הנתבעת אשר מהימנה עלי בנסיבות תיק זה. העיד בפני מר שחר שמעיר , מומחה טכני מטעם הנתבעת אשר הסביר באריכות כי בסניף הנתבעת אין מתקנים מכשירים ניידים אלא שולחים אותם לתיקון במעבדה כך שדרך פעולה זו מצמצת האפשרות לאמיתות טענת התובע כי הטכנאי שחר הבטיח לתקן המכשיר הנייד וגרם לנעילתו. לציין כי כל התיעוד הפנימי של הנתבעת מצביע על כך שהמכשיר הנייד לא טופל שכן התוכנה היתה מופעלת במכשיר הנייד (לציין כי נרשם במסמך נספח ה' לכתב ההגנה כי ביום 29/12/13 המכשיר הנייד "נבדק - לא ניתן לתיקון" ובכתב יד כי ההודעה מבוטלת והמכשיר לא נבדק כלל אך אין חולק שבמועד זה לא ארע כל נזק למכשיר הנייד ולא נחסם במועד זה). העד הסביר כי התובע סבר לתומו בשובו בפעם השנייה למשרדי הנתבעת כי התוכנה כובתה בה בשעה שמישהו הסיר את ה ICLOUD"" מהמכשיר הנייד אך לא כיבה את התוכנה ולכן המכשיר הנייד לא טופל. הטכנאי שחר העיד כי בפעם השלישית בה הגיע התובע למשרדי הנתבעת הוא התעצבן ואמר לטכנאי שחר כי יחליף מסך אצל מישהו פרטי ויתבע את הנתבעת. הטכנאי אף אמר לתובע בכל הפעמים שלא ללכת למישהו פרטי שכן אם יאפסו לו את המכשיר הנייד הוא לא יוכל להשתמש בו יותר. התובע חזר עם מסך תקין ובמכשיר נדרש להזין שם משתמש וסיסמה כך שהיה ברור שנחסם. הטכנאי מאשר כי אמר לתובע שישתדל לעזור לו ואכן עשה זאת בכך שהתובע הביא לו כתובות אי מייל אותם הזין במחשב ולא במכשיר הנייד אך התובע אמר לו שאינו יודע הסיסמה לחשבונות האי מייל וכאן הסתיים ניסיון הסיוע שלא צלח. הטכנאי שחר אף הסביר כי הנתבעת אינה קשורה בתוכנה וכי רק חברת אפל יכולה לכבות התוכנה. הוא ציין כי היו מקרים בהם לקוחות פנו לחברת אפל ולאחר שעברו שאלות אבטחה חברת אפל כיבתה התוכנה. עדותו של הטכנאי שחר היתה מהימנה, רצופה ותואמת לרישומי הנתבעת כפי שהוצגו בכתב ההגנה. אכן, מבין אני לליבו של התובע אשר שילם במיטב כספו לנתבעת הן עבור המכשיר הנייד והן עבור אחריות לביצוע תיקונים באופן חודשי אך לא קיבל השירות בו חפץ אך הובהר במעמד עדויות הצדדים כי התוכנה אשר הופעלה במכשיר הנייד הופעלה על ידי בנו שלך התובע , אינה באחריות הנתבעת וכי התובע ברשלנותו (גם אם מדובר ברשלנות בן משפחה) לא טרח לתעד את פרטי הסיסמה ושם המשתמש באופן שהפך את התוכנה לבלתי ניתנת לכיבוי על ידו. התובע לא הוכיח כל מאמץ סביר בפנייה לחברת אפל מלבד אמירה סתמית, לא הציג כל מסמך בנושא פנייתו ומקבל אני עדותו של הטכנאי שחר כי נתקל במקרים בהם לקוחות חברת אפל קיבלו סיוע החברה בכיבוי התוכנה לאחר זיהויים הוודאי. מכל מקום, התובע גם לא צירף את חברת אפל לתביעתו. לעובדה כי התובע התייצב בפני היום עם מכשיר נייד בעל מסך שבור אין משמעות רבה בשעה שלא ניתן היה לזהות במעמד הדיון האם מדובר במכשיר הנייד נשוא התביעה וכי על פי עדות נציגי הנתבעת הוא כבר החליף המסך במכשיר הנייד מטעמו כאשר פנה , ככל הנראה למעבדה פרטית למרות שהוזהר לא לעשות כן כך שגם אם המכשיר שהוצג בפני הינו המכשיר נשוא התביעה אין בכך כדי להוכיח כיום שהמסך השבור לא הוחלף. להוסיף כי נציג הנתבעת, מר כפיר אברהם ציין בפני כי במכשירים הניידים של חברת אפל לא ניתן לתקן המכשיר בשעה שמופעלת התוכנה וזאת בניגוד למכשירים של חברות אחרות. סיכום על יסוד האמור לעיל, נדחית התביעה. שקלתי כדרכם של בתי המשפט להטיל הוצאות משפט על התובע בשעה שנדחתה תביעתו וטרחו נציגים מטעם הנתבעת להגיש כתב הגנה מפורט ולהופיע לדיון היום. עם זאת בחרתי שלא לעשות כן מפאת העובדה כי במהלך עדות נציג הנתבעת בפני לא יכול היה הנציג לשלול הטענה בראיות כלשהן לפיה לא הודיעה הנתבעת לתובע , שהיה מבוטח בשירותי תיקון מטעמה במרוצת התקופה בה שילם דמי השירות כי לא ניתן לתקן מכשיר נייד של חברת אפל באם התוכנה מופעלת. יתכן שבהודעה מסוג זו שהיתה נשלחת למנויי הנתבעת עם כניסתה של התוכנה לשימוש במכשירי חברת אפל היתה נחסכת עוגמת הנפש ללקוחות רבים של הנתבעת ואלו היו דואגים להסדיר האפשרות לכיבוי התוכנה מבעוד מועד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש בתוך 15 יום בבית המשפט המחוזי בנצרת.סלולר (תביעות)אייפון