חוזה ללא תמורה

חוזה ללא תמורה חוזה יכול שיהא בתמורה,או ללא תמורה.חוזה נחשב כחוזה בתמורה,כאשר כל צד מפיק ממנו יתרון,ובין היתרונות קיים יחס של הדדיות או של שוויון.חוזה נחשב כחוזה ללא תמורה,קרי-חוזה מתנה,כאשר צד אחד מתכוון להעניק יתרון לצד השני(ר'מ.ראבילו חוק המתנה,תשכ"ח 1968,מהדורה שנייה בעמ' 184-185). היסוד המפריד בין עסקת מכר לעסקת מתנה הוא אלמנט התמורה.ראה סעיף 1(א) לחוק המתנה התשכ"ח 1968 וסעיף 1 לחוק המכר התשכ"ח 1968. ללא תמורהחוזה