האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ? 1. בפני בקשה שהגיש המבקש כנגד המשיבים - ילדיו על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א - 1991. 2. לטענת המבקש כמפורט בדיון איימו עליו המשיבים מאחר ונישא לאשה נוספת. בדיון היום טענו המשיבים כי לא איימו על אביהם. 3. לאחר ששמעתי את הצדדים, ובשים לב לכך כי המבקש אישר בפניי כי מקור הסכסוך בינו ובין המשיבים הנו נישואיו הנוספים לאשה נוספת, מצאתי לנכון לדחות את הבקשה. 4. בהתאם לסעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה רשאי בית המשפט ליתן צו הגנה במקרים המפורטים באותו סעיף. יוצא איפוא כי על פי לשון החוק הרי שמתן צו הגנה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. 5. כידוע ריבוי נישואין מהווה עבירה פלילית על פי סעיף 176 לחוק העונשין, וכאמור המבקש אישר בפניי כי נישא לאשה שניה וכי זהו מקור הסכסוך בינו ובין המשיבים. 6. סבורני כי בנסיבות אלו בהן מקור הסכסוך הנו תוצאה של עבירה פלילית שעבר המבקש עת נישא בנישואין שניים, נשמטה מתחת רגליו של המבקש האפשרות לפנות לבית המשפט במתן סעד על פי החוק למניעת אלימות במשפחה. 7. הרחקת ילדיו של המבקש מהבית בנסיבות בהן המבקש ביצע עבירה של ריבוי נשים יש בה כדי להעביר מסר שגוי לטעמי כי בית המשפט יתן סעד והגנה לאלו אשר אינם מכבדים את חוקי המדינה. 8. אשר על כן, הנני דוחה את בקשתו של המבקש למתן צו הגנה. כמובן שאין בהחלטתי זו כדי לחסום את דרכו של המבקש לנקוט בהליך משפטי אחר ומתאים שלא על פי החוק למניעת אלימות במשפחה. 9. לפנים משורת הדין אינני מחייבו בהוצאות.סכסוךצוויםשאלות משפטיותצו הגנהמשפט פלילי