יורשים חוקיים

יורשים חוקיים על השימוש במילים "יורשיו החוקיים" במשמעות של ירושה על פי דין ניתן ללמוד גם מדבריו של כבוד השופט אנגרלר דבר ע"א 5058/99: "בין שרידי משפחתו ילדי אחותו ינטה יעל גורדון, אילנה כספי ואבי גורדון, שהם גם יורשיו החוקיים (להלן: "היורשים"). ואמנם, ביום 10.10.94יורשים אלה הוכרזו בצו ירושה, שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים, כיורשיו היחידים על-פי דין של המנוח". (רע"א 5058/99 אילנה כספי נ' מנחם דוייטש, עו"ד (25.6.01); לדוגמאות נוספות ראה גם: ע"א 238/68 יעקובס נ' חודסמיט, פ"ד כג(1) 29,33; ע"א 322/68 לדרמן נ' קרומביין פ"ד כב(2) 955; רע"א 5103/95 דשת נ' אליהו, פ"ד נג(3) 97, 119. הזהות המילולית שבין יורשיו החוקיים ליורשים על פי דין עולה גם מפסקי דין רבים אחרים שאינם עוסקים בדיני ירושות וצוואות. כך למשל: "המנוח לא הותיר אחריו צואה ויורשיו החוקיים היו הנתבע, בנו, ואשתו של המנוח..". (ת"א 52698-12-10 עירית ת"א נ' יהושוע שי מיטרני() 20.2.14).ירושה