בקשה למעצר ל 7 ימים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה למעצר ל 7 ימים: בקשה למעצר המשיב   ל- 7 ימים לפי סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) התשנ"ו- 1996(להלן:"החוק"). שמייחסת חשד בביצוע עבירות של החזקת נשק שלא כדין,החזקת חלק נשק או תחמושת והתפרצות לדירת מגורים.  החשוד  יליד 1987 . ובאופן קונקרטי  נטען שמדובר באמצעי לחימה רבים בהם אקדח שתי מחסניות,שני רימוני רימון הלם ותחמושת רבה  שנמצאה במתחם בנס ציונה שהיה בהחזקת חשוד אחר (טארק ג'רושי).בנוסף עלה ממצא על התפרצות משנת 2000. החשוד נעצר לראשונה ביום 12.10.10 לפנות בוקר  ב"כ המבקשת ציין כי החשוד דנן נעצר רק היום כחלק מחקירה מורכבת שהחלה  באופן גלוי לפני שמונה ימים , ושעודנה בעיצומה במהלכה, לאור התפתחותה  היו עצורים ששוחררו ואחרים  נעצרו. ב"כ החשוד  טען לשחרור מרשו כי לדידו אין חשד סביר כלפי מרשו שאין כלפיו עבר פלילי. לדבריו  החקירה אינה בראשיתה  ולא די בחשד ראשוני לא מגובש כדי לעצור את החשוד דנן .לפי שיטתו לו הייתה זיקה לאמצעים היה חוזר למקום והוא מצוי באותו מדרג ראייתי עם בעל המקום ששוחרר. עצם המעצר בדיון הוצג לעיוני חומר החקירה שביסוד הבקשה.בכללו מידע חסוי שסומן בפרוטוקול כבמ/ 1 המפרט 12 - פעולות חקירה שנאמר שנוגעות גם לחשוד דנן ולפחות 4 מהן,מחייבות מעצרו  עד לסיומן,. מהמידע ומהתיק שבפני עולה  לדידי חשד סביר, כנחוץ לשלב זה בחקירה, הקושר את החשוד  לעבירות הנשק . ער אני לטענות הסנגור אך לחשד אחיזה בחומר ואין מדובר בהשערות בעלמא . כן שוכנעתי שמתקיימת עילת מעצר בהתאם לסעיף 13(א) לחוק. קיימת עילת "מסוכנות" מובהקת המסוכנות העולה מהמעשה .מדובר בחשד להחזקת נשק שלא כין המעוררת חשש לא מועט לשלום הציבור ויחידיו. ראה  כב' השופטת חיות בבשפ 6308/09       מאהר רג'בי נ' מדינת ישראל ( לא פורסם) (12.8.09) קימת עילת קידום החקירה שמוצדק למצות ללא שיבוש, הואיל והדו"ח הסודי, מצביע על פעולות חקירה שחלקן לא ניתן לקיום "באורח סביר" אלא כשהחשוד במעצר  בלא שיבוש. בהקשר זה ער אני למורכבות החקירה  . חשש מ"שיבוש" טבוע בנסיבות חלופת המעצר: שקלתי את השיקולים למעצר בהם חומרת החשד ,עוצמת הראיות,עילת המעצר, צורכי החקירה, אך גם את זכויות החשוד וחשיבות הפיקוח השיפוטי על התנהלות החקירה, התפתחותה , ותוצאותיה,ומאריך את  מעצר החשוד עד ליום  17.10.10  שעה 10:00 מעצרבקשת מעצר