ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

מה הההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר ? הפסיקה דנה בשאלה אם בעל תפקיד בו נעזרים הצדדים, לצורך הכרעה בסכסוך, הוא בורר עליו חלות הוראות חוק הבוררות, או שמא, "מומחה" שקיבל סמכות מן הצדדים להכריע בשאלה שבמחלוקת, כך לדגומא נקבע באשר להבדל בין בורר לבין שמאי בע"א 782/88 מסד חברה הדדית להלוואות נ' הסוכנות היהודית פ"ד מה(5) 625, 631 שם נקבע: "השמאי תפקידו להעריך את נשוא הסכסוך על פי ידיעותיו ומומחיותו, כשהמחלוקת בין הצדדים נוגעת בעיקר לסכום כסף או לכמות פריטים כלשהם. הבורר לעומתו, תפקידו להכריע על-פי ראיות והוכחות, כשהסכסוך נוגע בעיקרו לעצם קיום החיוב או חבות כלשהם" בבר"ע 135/73 איסקוב נ' מפעלים חימיים, ד"ר ויגרט בע"מ פ"ד כז(2) 813, נקבעו מבחנים נוספים להבחנה בין "בורר" לבין "בעל מקצוע מכריע" ביניהם: הסמכות לקבוע חבות (בבוררות) למול הסמכות לקביעת עובדות ומסירת ממצאים (כאשר מדובר במומחה או שמאי). מומחהבורריישוב סכסוכים