ערעור על חומרת העונש על עבירת חבלה במזיד ברכב

1. המערער 1 הורשע על פי הודאתו בתיק פלילי 25299-05-10 ו-19393-06-10 (בית משפט השלום בכפר סבא) ב-3 עבירות של פריצה לרכב וגניבת רכב ; בעבירות של חבלה במזיד ברכב ; הפרעה לשוטר; מעשה פזיזות ורשלנות ברכב ; הסעת שב"ח ונהיגה ללא רשיון נהיגה וללא ביטוח ; ונידון ל-38 חודשי מאסר בפועל ולשנת מאסר על תנאי בתנאים המפורטים בגזר הדין. 2. המערער 2 הורשע על פי הודאתו בתיקים הנ"ל ב-3 עבירות של פריצות לרכב ; ב-4 עבירות של גניבת רכב ; בשהייה בלתי חוקית ב-3 הזדמנויות ; בחבלה במזיד ברכב ; בהפרעה לשוטר ובהחזקת סכין ונידון ל-42 חודשי מאסר בפועל המורכבים מ-38 חודשי מאסר בקשר לעבירות הנ"ל למעט עבירת השב"ח ו-7 חודשי מאסר, חלקם במצטבר וחלקם בחופף בגין עבירת השב"ח, ולמאסר על תנאי בתנאים המפורטים בגזר הדין. 3. מערער 3 הורשע על פי הודאתו בתיקים הנ"ל ב-3 עבירות של פריצה לרכב וגניבת רכב בהיותו שב"ח ; בחבלה במזיד ברכב ובהפרעה לשוטר במילוי תפקידו ונידון לעונשים זהים להם נידון המערער 2. הערעור מכוון לחומרת עונש המאסר בפועל וב"כ המערערים טוען בהודעת הערעור ובטיעוניו בפנינו כי בימ"ש קמא לא התחשב בתקופת מעצרם הארוכה של המערערים, בכך שהעבירות בוצעו במשך תקופה קצרה, בכך שכלי הרכב לא ניזוקו והוחזרו לבעליהם, בתיקון המשמעותי של כתב האישום ובהיותם של המערערים 2-3 תושבי שטחים שלא יזכו לשחרור מוקדם ותנאי מאסרם יהיו קשים. 4. ב"כ המשיבה עומדת על חומרת התנהלותם של המערערים בכל הקשור לעבירות בהם הורשעו, שאינן כוללות רק עבירות כלפי רכב אלא גם עבירות אחרות כמתואר בכתב האישום המתוקן ובגזר הדין וכן היא מצביעה על עברם הפלילי של המערערים. 5. עיון בכתב האישום המתוקן ובתיאור העבירות בהם הורשעו המערערים כפי שמופיע בסעיף 1 לגזר הדין של בימ"ש קמא מעלה כי מדובר בעבירות רכוש חמורות שבצעו המערערים כלפי כלי רכב כאשר פרצו לתוכם וגנבו אותם וכן עברו עבירות תוך כדי המלטות משוטרים. כך מתוארים הדברים באישום השני שבו ברח המערער 1 ממחסום משטרתי, תוך שהוא מסיע את המערערים 2-3 בהיותם שוהים בלתי חוקיים וכאשר בכיסו של המערער 2 סכין לדרמן . בימ"ש קמא זקף לחובתו של המערער 1 את האמור בתסקיר המבחן שהוגש לגביו, אשר אומנם מגלה נסיבות אישיות לא קלות, אך המערער 1 התקשה להתמודד עם האחריות המוטלת על כתפיו, התקשה להסביר את מניעי התנהגותו ושירות המבחן התרשם שהוא ממזער ומטשטש את הבעייתיות שבו ומשכך לא בא בהמלצה טיפולית לגביו. בימ"ש קמא זקף, ובצדק, לחובתם של המערערים את עברם הפלילי כאשר למערער 1 הרשעה קודמת בעבירה של סחר בסמים בגינה נידון ל-7 חודשי מאסר ול-10 חודשי מאסר על תנאי; לחובתו של המערער 2 הרשעה קודמת בעבירות שבל"ר; כניסה לישראל שלא כחוק; והשגת גבול בגינן נידון ל-8 חודשי מאסר ו-6 חודשי מאסר על תנאי ולמערער 3 עבר פלילי בעבירה של הנחת חומרי חבלה וחברות בהתאגדות בלתי חוקית בגינה נידון ל-20 חודשי מאסר ולשנת מאסר על תנאי. 6. מכל האמור לעיל כי עונש המאסר בפועל שהוטל על כל אחד מן המערערים איננו אומנם לתקופה קצרה אך הוא מאזן נכונה בין הנסיבות האישיות לנסיבות לקולא, לרבות הודאותיהם של המערערים שחסכו מזמנם של בימ"ש ושל העדים שהיו אמורים להעיד נגדם לבין האינטרס הציבורי שיש בהגנה על רכושו היקר של הזולת מפני מעשי גניבה וחבלה כמו שעשו המערערים בכלי הרכב אליהם פרצו ושאותם גנבו, וזאת בנוסף לעבירות האחרות שבהן הורשעו וגם בגינן הוטלו עליהם העונשים נושא הערעור. 7. בסיפא גזר הדין של בימ"ש קמא נכתב: "עוד אני סבורה כי אין לערוך אבחנה משמעותית ואריתמטית תהליכית בין הנאשמים באשר למידת עונשם – והגם שהנאשמים 2-3 הינם שבח"ים בעת ביצוע העבירות הרי שהנאשם 1 ביצע עבירות נוספות חמורות בנהיגתו ברכב גנוב ללא רשיון וביטוח בסכנו את סביבתו ובהסעת שבח"ים הם הנאשמים 2 ו-3." 8. עיון בעבירות אותן עברו המערערים ובעונשי המאסר בפועל שהוטלו על כל אחד מהם מעלה כי חרף האמור לעיל הטיל בימ"ש קמא על המערערים 2 ו-3 עונש מאסר בפועל נפרד בגין הרשעתם בעבירות של שהייה בלתי חוקית, דהיינו, 7 חודשי מאסר מתוכם 4 חודשים מצטברים לעונש מאסר של 38 חודש בגין העבירות האחרות ו-3 חודשים חופפים לו. לא כך נהג בימ"ש קמא באשר למערער 1 שנידון ל-38 חודשי מאסר בפועל, על אף שהסיע את המערערים 2 ו-3 בהיותם שוהים בלתי חוקיים. יש באמור לעיל ובעקרון אחידות הענישה כדי לגרום לנו להשוות את משך תקופת המאסר בפועל שהוטלה על המערערים 2 ו-3 לתקופת המאסר בפועל שהוטלה על המערער 1. 9. לאור כל האמור לעיל אנו דוחים את הערעור ככל שהוא נוגע למערער 1 . אנו מקבלים את הערעורים ככל שהם נוגעים לתקופת המאסר בפועל שהוטלה על כל מהמערערים 2 ו-3 במובן זה שעונש המאסר של 7 חודשים שהוטל בגין עבירת השב"ח יחפוף כולו את עונש המאסר בפועל לתקופה של 38 חודשים שהוטל על כל אחד מהם בגין העבירות האחרות כך שכל אחד מן המערערים 2 ו-3 ירצה מאסר בפועל לתקופה של 38 חודשים מיום מעצרו 5.5.10. יתר חלקי גזר הדין לגבי כל אחד מהמערערים יעמדו בתוקפם. רכבערעורחבלה במזיד ברכב