הסתרת ליקויים בדירה מהקונה

להלן פסק דין בנושא טענת הסתרת ליקויים בדירה מהקונה: 1. התביעה בפניה היא על סך של 128,823 ₪ לפיצוי על כך שהדירה שהנתבעים מכרו לתובעים התבררה להיות עם ליקויי רטיבות וזאת בניגוד למצג שהוצג בעת כריתת חוזה המכר. הנתבעים חולקים שמכרו דירה עם ליקויי רטיבות שמקורם באיטום לקוי ולטענתם הרטיבות היא מעשה ידי התובעים שאינם מאווררים את הדירה בחורף. סכום התביעה מורכב משווי ירידת ערך של 10% בסך של 53,000 ₪, שווי שיפוץ ואיטום הדירה בסך של 17,618 ₪. שיפוץ חלונות בשווי של 13,025 ₪, עלות החלפת 3 ארונות בגדים בשווי של 13,000 ₪, תביעה לפיצוי החלפת בגדים בעלות של 2,500 ₪, פיקוח הנדסי בגובה 10% בסך של 4,500 ₪, וכן עוגמת נפש של 25,000 ₪. 2. כל צד העיד בעצמו, וגם העיד שכנים. התובעים העידו זוג הגר בקומה השלישית בבניין בו הם גרים בקומת הקרקע, באותו צד של הדירה שלהם, והנתבעים העידו שכנה נוספת בבניין שאינה גרה בצד של התובעים ועדיהם. כל עד של כל צד תמך בטענתו באשר לסוגיית הרטיבות והעדרה והקשר בינה לבין איטום לקוי של המבנה בעת בנייתו. רק התובעים הגישו חוות דעת מומחה. המומחה לא נחקר כי ב"כ הנתבעים לא ביקש לזמנו ולאחר שהתברר שהמומחה אינו יכול להגיע לדיון למחרת שהתפנה ביומן הוסכם כי חוות הדעת של אינג'ינר גיא יוסף תוגש כפי שהיא. בנקודה זו יש לציין כי לעמודים 3 ו-4 לחוות דעתו , ישנן שלוש גרסאות. בנוסף לעדויות הצדדים והשכנים הוגשה קלטת שיחה בין אדם שהציג עצמו כמעונין לרכוש דירה והעדה מטעם התובעים גב' ראיה, ראיסה קיסר (רשום בפרוטוקול ליסר בטעות סופר - מ. ו). לפי הדברים שנאמרים בהקלטה אין לכאורה כל בעיית רטיבות בדירה של הזוג קיסר, הנמצאת מעל דירת התובעים, למרות שבעדותם הם טענו לבעיית רטיבות מחמת ליקוי בניה גם בדירתם. 3. חוות הדעת של אינג' גיא יוסף שהוגשה כמוצג ת/2, חסרה עמודים וכאמור לעמוד האחרון יש יותר מגרסה אחת.אולם, עותק מלא צורף לכתב התביעה ונחה דעתי שניתן ליתן פסק דין על פי העותק המלא. המומחה מצא בבדיקה ביום 16.2.07, את הליקויים הבאים: (1) בחדר השירות כביסה - קיר לצפון - סף הקיר מתחת לפתח חלון מזוגג, קיימת לחות פעילה וניתן לראות כתמים כהים במפגש קירות צפון/מערב. (2) בחדר שינה צפון/מערב קיימים הליקויים הבאים: (א) במפגש קירות הפונים לצפון ולמערב, ניתן לראות נקודות שחורות; (ב) קיר הפונה לצפון- חלון כנע"כ - ריבוי נקודות שחורות על פני סף החלון מאלומיניום. (ג) קיר הפונה למערב - נקודות שחורות על פני הקיר מתחת לחלון. (3) חדר שינה/ממ"ד - קיר הפונה לצפון - על פני הקיר מצד שמאל של החלון - ריבוי כתמים שחורים. בנוסף לכך, ניפוח וקילוף צבע וטיח על פני הקיר מעל לשיפולים. (4) חדר שינה צפון/מזרח - קיר עם חלון הפונה למזרח - כתמים שחורים על פני סף החלון מאלומיניום. מסקנת המומחה היא שקיימת תופעה של קונדנסציה/עיבוי של טיפות מים באויר על פני חלק בטון ו/או אלומיניום הפונים לכיוון צפון ו/או מערב ו/או מזרח כאשר הסיבה לכך, בין היתר, היא חוסר בידוד תרמי על פני חלקי בטון, בקירות חיצוניים כגון עמודים, קורות וחגורות. לפי המלצתו, נדרש לחפות את קירות החוץ הפונים לצפון מערב ומזרח בלוחות גבס, תוך החדרת בידוד תרמי כגון צמר סלעים, בעובי 5 ס"מ לכל הפחות ולהחליף זיגוג החלונות לזכוכית כפולת דופן. לפי חוות דעתו, תופעת העיבוי מחמת ליקוי האיטום הייתה צריכה להופיע כבר בחורף הראשון לאחר מסירת הדירה מהקבלן ולכן גרסת הנתבעים שמעולם לא סבלו מתופעה כאמור אינה סבירה. המומחה העמיד את שווי התיקון על 17,500 ₪ וכן 4,500 ₪ עבור פיקוח הנדסי. בגרסה נוספת הוא הוסיף תוספת של הערכת ירידת ערך של 10% הגם שאינו שמאי מקרקעין, לנוכח תוצאה של צמצום מידוד החללים לאחר ביצוע התיקון הנדרש. בגרסה נוספת של אותו עמוד, אין פירוט של שווי התיקון עצמו. 4. בסיכומים, מפנה ב"כ הנתבעים לצרופה לכתב התביעה, שהיא מכתב מיום 24.2.06, שכתב ד. הרשפינקל, מהנדס בנין לגב' קיסר רעיה שתוכנו יעוץ הנדסי בגין רטיבות לגבי דירה מס' 1. צוינה קיומה של רטיבות והמסקנות הם שהיא נובעת ממרפסת דירה 4. הרטיבות בחלונות נובעת מחוסר אף מים מעליהם ומאיטום לקוי ולכן יש לבצע איטום נכון סביב החלונות בחלק החיצוני. באשר למרפסת - הומלץ על איטום מתאים מתחת לריצוף. התביעה לפיצוי על שיפוץ החלונות מתבססת על הצעת מחיר של "תריסי גילת". הוגשה גם הצעת מחיר של בן חמו שמעון שרותי אינסטלציה ושיפוצים כלליים. נותני ההצעות לא הוזמנו להעיד ולא נתנו תצהירים. 5. לאחר ששמעתי את העדים ושקלתי את הראיות , השתכנעתי כי בבניין ישנה בעיית איטום בצד הדירה של התובעים, המתבטאת ברטיבות פנימית בצורה של עיבוי. אני דוחה את הטענה כי הרטיבות ונזקי העיבוי נובעים מהרגלים של העדר אוורור. במכתב של המהנדס הרשפינקל, אליו הפנה ב"כ הנתבעים מצאתי תימוכין לחוות הדעת של אינג' גיא יוסף שהבעיה היא של איטום שנובעת מבניה לקויה. בהעדר חוות דעת נגדית, להראות כי יתכן ומשך זמן התגלות הנזק יכול להיות עד אחרי מכירת הדירה לתובעים, נחה דעתי כי הדירה נמכרה כאשר תופעת העיבוי ונזקיה ידועה לנתבעים, המוכרים של הדירה. לא מצאתי בדברי הגב' ראיסה קיסר לקונה הדמיוני שהקליט אותה כדי לשלול זאת, אלא ההיפך, לחזק את המסקנה שכדי להתפטר מדירה עם ליקויי רטיבות אנשים יציגו אותה כחסרת כל ליקוי ובכך ההקלטה והעדות תומכים בתביעת התובעים שהוטעו ולא ההיפך. 6. הצדדים כרתו חוזה מכר ביום 22.3.02, שעל פיו הנתבעים מכרו לתובעים את זכויותיהם בדירה נשוא המחלוקת, הידועה כדירה מס' 1 בבניין 100/5 בקומת קרקע בגוש 38061 חלקה 10 בבאר שבע כאשר הדירה גם כוללת גינה צמודה. על פי סעיף 4 לחוזה המכר צוין כי הקונים ראו ובדקו את הדירה ומצאו אותה במצב טוב, תקין , מתאימה ואלו בסעיף 5 המוכרים הצהירו כי לא קיים בדירה פגם נסתר ו/או בלתי גלוי לעין, שידוע למוכרים על קיומו ואשר לא גילו לקונים ו/או הסתירו מהקונים. מדובר בדירה יד שניה, כאשר המוכרים, הנתבעים, קנו את הדירה מהקבלן וגרו בדירה מספר שנים. אין מחלוקת שהתובעים לא ציינו ליקויי רטיבות בעת קבלת החזקה בדירה. התובעים מלינים כי הליקויים הוסתרו מאחורי ארונות קיר וערב יצאת הנתבעים מהבית הדירה נצבעה במטרה להסתיר את אשר הוסתר על ידי ארונות הקיר. מהראיות השתכנעתי כי הנתבעים הציגו בפני התובעים מצג שווא ולא נכון, לגבי הליקוי שגרם לעיבוי ועובש ומדובר היה בליקוי שהם חוו מהחורף הראשון או השני לאחר קבלת הדירה , מחמת בניה לקויה. התחזקתי בדעתי מהסכמת העדה מטעמם שהייתה בעיה עם חיפוי הפסיפס שלא היה אחיד ומלא. לפיכך, התובעים הוכיחו כי נוהל עמם משא ומתן בחוסר תום לב , לפי סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973 והם זכאים לפיצוי על הנזק שלהם. 7. התובעים הוכיחו ששווי התיקון הנדרש בביתם , עומד על 17,500 ₪ נכון ליום 18.2.07, לפי חוות דעת של המומחה . באשר לפיקוח הנדסי - אני מסכימה עם ב"כ הנתבעים שהמקובל הוא 10% שהם 1,750 ₪ ולא 4,500 ₪. סה"כ : 19,250 ₪. התביעה לפיצוי נוסף ונפרד על החלפת חלונות לא הוכח ונדחות. כך גם עלות החלפת ארונות בגדים ובגדים. התובעים זכאים לפיצוי חוזי מוסכם שעמד על 53,000 ₪, אך הם העדיפו לתבוע נזק בעין. בנסיבות אלה, ובגלל הסתרת הליקוי החמור, אני מקבלת את ראש הנזקשל עוגמת נפש בסך של 25,000 ₪. סוף דבר: 8. (א) הנתבעים ישלמו, ביחד ולחוד, לתובעים הדדית, סך של 19,250 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 18.2.07 ועד ליום התשלום המלא בפועל. כמו כן, הנתבעים ישלמו הדדית, לתובעים, ביחד ולחוד, סך של 25,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 20.3.08, ועד ליום התשלום המלא בפועל. (ב) הנתבעים ישלמו הדדית לתובעים, ביחד ולחוד, את אגרת בית המשפט שנשאו בה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום ההוצאה ועד ליום התשלום המלא בפועל. (ג) הנתבעים ישלמו, הדדית, לתובעים, ביחד ולחוד, שכ"ט עו"ד בסך של 8,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תוך 45 ימים.גילוי נאות במכירת דירהליקויי בניה