מאזן הנוחות

מאזן הנוחות אחד השיקולים המרכזיים בדיני הסעדים הזמניים. בית המשפט ישקול את הנזק שיגרם לתובע אם לא יינתן הצו הזמני לעומת הנזק שייגרם לנתבע ולצדדים שלישיים אם הצו יינתן - וזאת לנוכח אי-הוודאות המובנית בשלב זה ביחס לתוצאות המשפט בתיק העיקרי בתום הדיון. לענין זה וליישומו ראו תקנה 362(ב)(1) לתקנות סדר הדין; וכן, למשל, רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל נ' אמר, ורע"א 10910/02 פז נ' פרץ. מאזן הנוחות