תנאים למתן רשות להתגונן

מהם התנאים למתן רשות להתגונן ? הקריטריונים הרלוונטיים לבקשת רשות להתגונן סוכמו והודגשו לאחרונה בע"א 10189/07 ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (2009): תביעה בסדר דין מקוצר הינה חריג להליכי התביעה הרגילים ובמסגרתו עשוי בית המשפט להכריע בתביעה, כולה או חלקה, על סמך האמור בכתב התביעה ובבקשה לרשות להתגונן, כמו גם על בסיס הדיון המתייחס לבקשה זו בלבד. בית המשפט יסרב להעניק לנתבע רשות להתגונן רק אם ברור על פניו ונעלה מספק כי אין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו [ע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עיריית חולון, פ"ד נב(1) 390, 400 (1999); יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 675 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995) (להלן- זוסמן)]. החובה המוטלת על הנתבע במסגרת בקשת הרשות להתגונן הינה לאשר את טענתו בתצהיר; משעשה כן, על השופט הדן בבקשה להניח כי טענתו הינה טענת אמת, כך שאם מגלה התצהיר הגנה אפשרית, ולו בדוחק, תינתן לנתבע רשות להתגונן [ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט(3) 41, 46 (2004)]. כך הוא אף אם הטענה אותה מעלה הנתבע הינה טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב [ראו: ע"א 1266/91 קרן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, פ"מ מו(4) 193, 196 (1992); זוסמן בעמוד 678). מכאן, שבירור בקשת הרשות להתגונן לא ישמש תחליף לדיון בתביעה גופה והוא לא יכול לבוא במקום משפט בתיק. רק אם התברר לבית המשפט עקב חקירתו של הנתבע על תצהירו כי הגנתו הינה "הגנת בדים", דהיינו כי היא משוללת כל יסוד על פניה ואין לה על מה שתסמוך, לא תינתן רשות להתגונן [ע"א 620/06 חברת טימאט קאופמן סילבר נ' אטלי (18.11.08), פסקה 20; ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ, פ"ד מב(1) 721, 722 (1988)]". (ראו בנוסף: ע"א 3300/04 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (2009); ע"א 7644/07 נ.פ.ג יזום ושיווק בע"מ נ' דור אנרגיה (1988) בע"מ (2010)). בנוסף, אם בנק-תובע סירב למסור ללקוח-הנתבע מסמכים בקשר עם החשבון על מנת לאפשר לו לבדוק כנדרש את שנעשה בחשבון, הרי שהדבר מהווה שיקול להתיר מתן רשות להתגונן (ע"א 620/06 חברת טימאט קאופמן סילבר נ' אטלי (2008); בש"א (מחוזי תל אביב-יפו) 19326/07, ת"א 1966/07 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ברק יהלומים בע"מ (2008)). בקשת רשות להתגונן